Het nieuws van Putten

Bezoek de zestiende Regionale Veteranendag in Nijkerk

Nijkerk is op zaterdag 17 juni gastgemeente voor de Regionale Veteranendag. Naast een officieel programma voor genodigden houdt de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe een evenement op het parkeerterrein van het stadhuis. Het programma duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

​Samenwerken voor veilige scholen

Scholen, gemeenten, politie en het openbaar ministerie gaan intensiever samenwerken om de schoolveiligheid te vergroten. Zij bekrachtigden deze samenwerking door op maandag 5 juni het convenant Veilige Scholen te ondertekenen.

Activiteiten Putten voor Elkaar

Putten voor Elkaar zorgt dat iedereen vanuit eigen kracht kan deelnemen aan de lokale samenleving. Puttense Zaken besteedt wekelijks aandacht aan de activiteiten die, mede door Welzijn Putten, zijn geinitieerd.

Burgemeester Lambooij legt eed af

Bij Koninklijk Besluit van 24 maart 2023 is de heer H.A. Lambooij herbenoemd als burgemeester van de gemeente Putten per donderdag 15 juni 2023.

Gemeenteraad spreekt over de kadernota (debat)

De gemeenteraad gaf afgelopen donderdag een klap op de kadernota. De nota werd ambitieus genoemd, maar er waren ook zorgen, zoals bijvoorbeeld over het tekort aan woningen, over de jeugdzorg, maar ook over de stijging van de belastingen.  

​Gemeenteraad stemt in met de kadernota

Ondanks de grote ambities van de coalitie (bouw nieuwe binnensportaccommodatie, school Groevenbeek, Halvinkhuizen en ontsluitingsweg) presenteerde het college een sluitende kadernota. Door de grote liquiditeitsbehoefte vanwege deze ambities zal de gemeente een vaste geldlening aan moeten trekken terwijl de rente aan het stijgen is.

Agenda

​‘Zilver’ is thema van Atelierroute Putten 2023

​‘Zilver’ is thema van Atelierroute Putten 2023

08 juni 2023 tot 11 juni 2023
20.00 uur
Diverse locaties

Gezellige rommelmarkt aan de Vervoornstraat

Gezellige rommelmarkt aan de Vervoornstraat

10 juni 2023
9.30 tot 14.30 uur
Vervoornstraat en Groeneveltstraat

In beeld