Disclaimer / privacy

Disclaimer

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Puttensezaken.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site van Puttensezaken.nl. Puttensezaken.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de site van Puttensezaken.nl. beschikbaar is.

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puttensezaken.nl.

Alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan en zijn verkregen door Puttensezaken.nl.

Algemene Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Puttensezaken.nl
Bij bezoek aan deze website kan Puttensezaken.nl gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt Puttensezaken.nl uw privacy. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Puttensezaken.nl verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op
  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Puttensezaken.nl en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.
Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.
Wijzigingen Privacy Statement. Harderwijksezaken.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.