​De Bruin (VVD) blik terug op het afgelopen politieke jaar

​De Bruin (VVD) blik terug op het afgelopen politieke jaar

Albert de Bruin, fractievoorzitter van de VVD, blikt terug op het afgelopen politieke jaar. “Er gebeurt helemaal niets, we zijn dus eigenlijk rustig en bedachtzaam ingewerkt. Er wordt geen enkel risico genomen. Dit bedoel ik cynisch”, aldus De Bruin.

Hoogendijk blikt terug op het afgelopen politieke jaar

Hoogendijk blikt terug op het afgelopen politieke jaar

Zo vlak voordat het zomerreces ingaat blikt Robin Hoogendijk, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, uitgebreid terug op het afgelopen politieke jaar.

​Weinig bezwaar tegen speeltuin

​Weinig bezwaar tegen speeltuin

Bewoners van de Van Eeghenlaan en de Hiebendaallaan hebben nauwelijks bezwaren tegen de aanleg van een speeltuintje in de buurt. Dat blijkt uit een wijkenquête, die Wij Putten afgelopen zaterdag in de wijk heeft gehouden.

​ Parkeren is gratis maar niet kosteloos (column)

​ Parkeren is gratis maar niet kosteloos (column)

Een groep enthousiaste inwoners heeft de handschoen opgepakt om ook in Putten deelauto’s te krijgen. Ik vind het een goed initiatief. Voor mijzelf zie ik mogelijkheden om onze tweede auto weg te doen. 

Theater in de raadszaal (column)

Theater in de raadszaal (column)

In tegenstelling tot de landelijke politiek, is de gemeente politiek in Putten al jaren saai en degelijk. En gelukkig maar. Ik moet er niet aan denken om in een soap terecht te komen zoals in onze buurgemeente Ermelo rond eendenslachterij Duck To Farm. 

Gemeenteraad stemt unaniem in met de kadernota

Gemeenteraad stemt unaniem in met de kadernota

​De gemeenteraad heeft gisteravond de kadernota unaniem aangenomen en daarmee de financiële en beleidskaders bepaald voor het opstellen van de Puttense begroting voor 2025. 

Drie partijen uiten hun zorgen over het huidige debat

Drie partijen uiten hun zorgen over het huidige debat

​De fractievoorzitters van het CDA, de SGP en Gemeentebelangen spraken hun zorgen uit over het debat wat de gemeenteraad een maand geleden voerde over de uitvoeringskaders van de Spreidingswet.