Gemeenteraad spreekt over de kadernota (debat)

Gemeenteraad spreekt over de kadernota (debat)

De gemeenteraad gaf afgelopen donderdag een klap op de kadernota. De nota werd ambitieus genoemd, maar er waren ook zorgen, zoals bijvoorbeeld over het tekort aan woningen, over de jeugdzorg, maar ook over de stijging van de belastingen.  

​Gemeenteraad stemt in met de kadernota

​Gemeenteraad stemt in met de kadernota

Ondanks de grote ambities van de coalitie (bouw nieuwe binnensportaccommodatie, school Groevenbeek, Halvinkhuizen en ontsluitingsweg) presenteerde het college een sluitende kadernota. Door de grote liquiditeitsbehoefte vanwege deze ambities zal de gemeente een vaste geldlening aan moeten trekken terwijl de rente aan het stijgen is.

​Wij Putten blij met behoud openbaar vervoer

​Wij Putten blij met behoud openbaar vervoer

Wij Putten is blij dat gehoor is gegeven aan de oproep om niet te snijden in busdienstregeling in Putten. De partij had daar in de gemeenteraad om gevraagd.

​College maakt werk van behoud historische panden

​College maakt werk van behoud historische panden

Het college van B&W van de gemeente Putten wil historisch waardevolle panden behouden en beter beschermen voor de toekomst. Veel panden die de gemeente als waardevol beschouwt, hebben op dit moment nog geen monumentale status. 

Raad is voor verplaatsing van de Boni, ondanks ‘rafeltjes’

Raad is voor verplaatsing van de Boni, ondanks ‘rafeltjes’

Ondanks vraagtekens over de parkeerdruk op de Gervenhof, extra verkeersdruk rondom de Engweg en het afwijken van de woonvisie stelde de gemeenteraad, afgelopen donderdag, het raadsvoorstel met betrekking tot bestemmingsplan Gervenhof, Dorpsstraat en omstreken vast.

​VVD netwerkbestuur gewijzigd

​VVD netwerkbestuur gewijzigd

De bestuurssamenstelling van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe is gewijzigd. Toegetreden zijn Harald van der Meij uit Ermelo en René Slager uit Nunspeet. 

Putten presenteert een sluitende kadernota met grote ambities

Putten presenteert een sluitende kadernota met grote ambities

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten stuurde deze week de Kadernota 2024 naar de gemeenteraad. Het betreft de eerste kadernota van het huidige college.