Het Puttens Historisch Genootschap houdt op donderdag 24 november de jaarlijkse Najaarsbijeenkomst. Op de agenda staat naast de vaste onderwerpen de presentatie van het boek Putters en Puttenaren, deel 2.

Er zijn korte presentaties door de redacteuren. Tevens vindt de uitreiking van het eerste exemplaar plaats aan burgemeester Lambooij.

Na de pauze is er een collectief programma onder leiding van Beatrice de Graaf. Aan het einde van de Najaarsbijeenkomst wordt een exemplaar van Putters en Puttenaren deel 2 verloot onder de respondenten, die hebben meegedaan aan het invullen van de vragenlijst Onderzoek Behoeftepoll over het Informatie- en Documentatiecentrum Erfgoed Putten (IDEP).

In de pauze en na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om het boek aan te schaffen en te laten signeren. De Najaarsbijeenkomst vindt plaats in Zalen- en Congrescentrum De Aker aan het Fontanusplein 2 in Putten. De avond begint om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op donderdag 24 november.

Meer uit de Agenda Putten