Puttense weekmarkt op twee locaties. Het gaat om het parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de Brinkstraat (de huidige tijdelijke locatie) én het parkeerterrein van de Nieuwe Kerk nabij de Kerkstraat in Putten.

Met het oog op de coronamaatregelen is het noodzakelijk om de kramen op ruime afstand van elkaar te plaatsen.

Daardoor is er geen plek voor alle kramen. Op basis van de maatregelen van de rijksoverheid is voorrang gegeven aan levensmiddelen. 

De gemeente wijst erop dat de eerdere maatregelen van kracht blijven: bezoekers worden dringend verzocht om alléén naar de markt te komen, het te laten bij een kort bezoek en voldoende afstand tot elkaar te bewaren. Toezichthouders lopen rond om te controleren of mensen zich aan de regels houden. Bezoekers worden verder opgeroepen vooral per fiets of lopend naar de markt te komen.