Actiegroep vóór woningen aan Bijsterenseweg en Huybertsenweg

Wij Willen Wonen Putten is een actiegroep voor woningzoekenden in en rondom Putten en iedereen die solidair is aan hen.

Wij Willen Wonen Putten (WWWP) wil dat er flexwoningen gebouwd gaan worden op meerdere plekken in Putten om zo de wachttijd van zeventien jaar op sociale huurwoningen terug te dringen.

Initiatiefnemer Tessa Elbertsen is juist voor het bouwen van flexwoningen aan de Huybertsenweg en de Bijsterenseweg in Putten en opende gisteren (dinsdag 8 juni) de petitie 'Bouw aan de Huybertsenweg en de Bijsterenseweg in Putten'. Op dit moment zijn er 134 handtekeningen gezet.

Als onderbouwing van de petitie wordt er aangegeven: 'Help mee de wooncrisis te bestrijden! Zeg ja tegen het plan van de gemeente om 25 flexwoningen te bouwen aan de Huybertsenweg en de Bijsterenseweg. Dit is een belangrijke stap voor de oplossing van een groot Puttens probleem; een wachttijd van maar liefst 17 jaar voor sociale huurwoningen!'

Elbertsen treedt naar voren namens Putense jongeren die een kans willen op de Puttense woonmarkt en iedereen die solidair met hen is. 'Wij Willen Wonen Putten constateert dat starters het extreem moeilijk hebben op de Puttense woningmarkt en dat er een grote behoefte is aan snel te bouwen woningen. Nu is er, volgens de actiegroep, eindelijk een plan voor het bouwen van 20 tot 25 flexwoningen, waar sommige omwonenden, die eigenlijk de winnaars zijn van de wooncrisis, weigeren solidair te zijn en deze plannen zonder goede argumenten willen tegenhouden.'

Wij Willen Wonen Putten verzoekt wél akkoord te gaan met het verder uitwerken van de plannen voor het bouwen van woningen op de locaties aan de Huybertsenweg en de Bijsterenseweg.