Activiteiten Putten voor Elkaar

Putten voor Elkaar zorgt dat iedereen vanuit eigen kracht kan deelnemen aan de lokale samenleving. Puttense Zaken besteedt wekelijks aandacht aan de activiteiten die, mede door Welzijn Putten, zijn geinitieerd.

Agenda Putten voor Elkaar 

Alzheimer Trefpunt Putten
Het Alzheimer Trefpunt is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen/dementie, mantelzorgers en familieleden, belangstellenden en professionals. Het biedt informatie over diverse thema’s, gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Het Trefpunt is elke tweede dinsdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur in brasserie De Heerdt aan het Kerkplein 1. Inloop is vanaf 19.00 uur. De eerstvolgende keer is  dinsdag 13 februari.

Fietsgroep
Voor wie van fietsen houdt en dit graag met anderen doet start er een nieuwe fietsclub op de dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Deelnemers moeten fit genoeg zijn om twee keer een uur te fietsen. Halverwege wordt er gestopt voor een kopje thee of koffie. Voor informatie en deelname kunnen belangstellenden bellen met Elisabeth van Putten voor Elkaar via telefoonnummer 0341-740051.

Gymclub
Op de donderdagmorgen van 11.15 uur tot 12.00 uur is er een nieuwe gymclub gestart. Mensen die in een fijne sfeer willen bewegen kunnen zich opgeven bij Putten voor Elkaar 0341-740051.

Spelletjesclub
Elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur is er in Stroud een gezellige spelletjesclub. Iedereen is hier van harte welkom. Opgeven bij Putten voor Elkaar 0341-740051.

Spreekuurvrijwilliger worden?
De spreekuurvrijwilliger beantwoordt allerlei praktische en sociale vragen van statushouders die langer dan negen maanden in Putten wonen. Putten voor Elkaar vraagt van de vrijwilliger één woensdagochtend (van 9.30 uur ot 12.00 uur) per drie weken. Voor meer informatie of aanmelden mail naar [email protected] of bel 0341-740051 en vraag naar Noah Doppenberg of Esther Schipper.

Telefooncirkel zoekt vrijwilliger
De telefooncirkel belt dagelijks zelfstandig wonende mensen die zich daarvoor hebben opgegeven om te vragen of alles nog goed gaat. Telefooncirkel Putten is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vrijwilliger belt op een vaste ochtend tussen 8.30 uur en 9.30 uur vanuit het eigen huis. Dit helpt mensen om met een goed gevoel aan de nieuwe dag te beginnen. Mensen die hier graag een bijdrage aan willen leveren en sociaal vaardig zijn kunnen zich aanmelden bij Putten voor Elkaar. Bel 0341-740051 en vraag naar Elisabeth. Ook voor aanvullende informatie.

Samen creatief
Elke dinsdagmiddag komt een creatieve groep samen bij Welzijn Putten voor iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn en anderen te ontmoeten. Deelnemers nemen hun eigen creatieve werk mee. Er wordt geen les gegeven. Samen creatief is op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de foyer van Stroud. Meer informatie en aanmelden bij Putten voor Elkaar 0341-740051.

Financieel Café Putten
Voor mensen die in Putten wonen en wel wat hulp kunnen gebruiken bij de administratie en/of financiën, zoals het aanvragen van toeslagen, een uitkering of het invullen van een formulier, is er het Financieel Café. Het Financieel Café is geopend op dinsdagavond van 17.30 uur tot 18.30 uur en op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Tijdens openingstijden is er vrije inloop. Een afspraak maken is ook mogelijk door te bellen naar 088-784 64 64 (Stimenz) en een afspraak met een vrijwilliger van het Financieel Café te plannen.

Klussendienst
De klussendienst voert kleine klusjes uit voor mensen die in Putten wonen en die niet in staat zijn om klusjes en reparaties zelf uit te voeren en niet veel geld te besteden hebben. Ook kan de Klussendienst helpen bij problemen met computers of telefoons. Voldoet de klus aan deze voorwaarden? Op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur kan er dan contact opgenomen worden met de receptie van Welzijn Putten via telefoonnummer 0341-357078. Een klus kost 5 euro per keer plus de materiaalkosten. Op woensdag worden de klussen verdeeld en daarna zal er contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak.

Vervoer
Mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of het openbaar vervoer kunnen een abonnement nemen op het vervoer van Welzijn Putten. Behulpzame chauffeurs vervoeren de abonnees op werkdagen binnen de gemeentegrenzen van Putten. Voorwaarde is dat gebruikers zelfstandig kunnen in- en uitstappen. Rolstoelvervoer is niet mogelijk. Voor meer informatie of een abonnement kunnen belangstellenden op werkdagen bellen tussen 9.00 uur en 11.00 uur naar 0341-357078.