Albert de Bruin (VVD): 'Een rotonde is niet reformatorisch, socialistisch of liberaal'

​Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verdween de VVD in Putten uit de gemeenteraad. Albert De Bruin wil samen met het kernteam nieuw leven blazen in de lokale partij en de VVD weer op de kaart zetten.

Het kernteam bestaat uit Albert de Bruin, Nathalie van Houwelingen, Jorrit Heinen, Sharon Mussfeld, Cees Kniestedt, Adel Qutaini  en  Bert Klompenhouwer.

“We willen de ingesleten paden loslaten en eens breder kijken. Putten is een mooi dorp en een rijke gemeente. Daarmee moeten we in staat zijn om dingen op te lossen. Als we duizend woningen hadden gebouwd, hadden we de jongeren vast kunnen houden. Als we het bedrijfsklimaat hadden verbeterd, waren ze gebleven. Zorg ervoor dat je mensen wat te bieden hebt. Ik ben iemand van de pragmatische oplossingen. Is er een rotonde nodig dan moet die er komen. Een rotonde is niet reformatorisch, socialistisch of liberaal. Een rotonde wordt neergelegd als dat nodig is om de verkeersveiligheid te vergroten”, aldus De Bruin. “Wij vinden dat Putten veel te veel in zichzelf is gekeerd. We zijn een van de rijkste gemeenten van Nederland en toch blijven we ‘sparen veur later’. Investeren op lange termijn is investeren in jongeren. We moeten durven investeren.”

De Bruin vervolgt: “Wat mij bijvoorbeeld al jaren verbaasd is het schrijnende tekort aan woningen. De argumenten om niet volle bak te bouwen vind ik even verbazingwekkend. We willen het dorpse karakter behouden en we willen niet bouwen voor de randstad. Maar met het woningen tekort hebben we ook talentvolle jongeren succesvol ons dorp uitgejaagd. Dat is zo zonde. Ik heb vorige week eens op Funda rondgekeken en dan blijkt dat er in Putten geen huis te koop staat onder de drie ton. Voor een huis van drie ton heb je een jaarinkomen van 60000 euro nodig. Dat is niet normaal. Putten Zuid wordt nu met veel bombarie aangekondigd maar die wijk had er al jaren geleden moeten staan. Bij Rimpeler zijn 34 woningen gebouwd, waar 140 mensen op hebben ingeschreven. Dan kom je tekort. Dat is heel concreet en heeft niets met de tekentafelwerkelijkheid te maken. Er zal heel veel meer gas gegeven moeten worden.”

Ook het vestigingsklimaat voor bedrijven noemt De Bruin dramatisch in Putten. “Er vertrekken gewoon bedrijven. Maar ja, wat biedt het industrieterrein in Putten nou aan bedrijven. Helemaal niets en al helemaal geen werkgelegenheid. De medewerksters in het gemeentehuis moeten voor de Puttenaren opkomen maar ik zie nog te vaak dat dit niet gebeurd. Ik heb me ook hooglijk verbaasd over het feit dat het gemeentehuis niet verbouwd is door Puttenaren. Er werd dan gezegd dat de Puttense bedrijven te duur waren. Maar praat met die bedrijven en zeg dat de prijs naar beneden moet. We moeten niet stoppen met nadenken, maar opkomen voor wat er in Putten gebeurt. In coronatijd heb ik gezien dat burgers en ondernemers elkaar vinden. We bestellen lokaal en groeien naar elkaar toe. Laten we dat vasthouden en de ondernemers blijvend ondersteunen. Wij willen dat er iemand wordt aangesteld die ervoor zorgt dat meer bedrijven zich in Putten vestigen.”

We moeten echt naar de 21e eeuw

“We leven al enige tijd in de 21e eeuw. Geef ondernemers zelf de keuze om hun winkel wel of niet op zondag te openen. Dat zit niemand in de weg en niemand is verplicht om op zondag te winkelen. De VVD heeft geen dogma’s. We moeten naar dit soort onderwerpen blijven kijken. Respecteer de Puttense cultuur maar wel tot op zekere hoogte. Blijf nadenken en zorg ervoor dat onze inwoners en bedrijven een keuzevrijheid hebben. Op zondag wel een brief posten een frietje halen maar geen halfje bruin. Dan zit de cultuur in de weg”, meent De Bruin.

“De VVD is bij de landelijke verkiezingen regelmatig de grootste in Putten, maar dat zien we niet terug tijdens de provinciale statenverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de landelijke verkiezingen stemmen bijna 3600 mensen op de VVD en bij de gemeenteraadsverkiezingen nog geen 1000. Als we alle kiezers vast kunnen houden dan gaan we goed. De komende tijd gaan we een verkiezingsprogramma opstellen. Dit zal een pragmatisch programma worden met een doordacht financieel beleid. We hebben nog veel mensen nodig dus meld je aan zodat we onze krachten kunnen bundelen om er een mooi verkiezingsprogramma van te maken. We hopen echt wel een behoorlijk aantal zetels binnen te halen. Wil jij meehelpen om de VVD in Putten weer een belangrijke rol te laten spelen in de lokale politiek? Heb jij voorstellen voor het Verkiezingsprogramma 2022-2026? Laat het ons weten. Elk voorstel kan rekenen op een constructieve reactie van het Kernteam. Mail naar vvdputten@gmail.com of neem contact op met Albert de Bruin albert.debruin@planet.nl of bel 06 1296 0941."