Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het gemeentehuis

​Wethouder Jim van den Hoorn heeft vanavond (donderdag 25 mei) de tekst van Artikel 1 van de Grondwet in de publieksruimte van het gemeentehuis van Putten onthuld.

De tekst is zichtbaar voor iedereen die het gemeentehuis van Putten bezoekt

Ter gelegenheid van de onthulling hield burgemeester Lambooij een toespraak over het belang van het wetsartikel. “Het fundament van onze huidige samenleving in Nederland is de democratische rechtsstaat. De basis voor de huidige Grondwet werd gelegd na de Franse tijd in 1814 met de inrichting van een soeverein vorstendom met Willem I als soeverein vorst. Veel Nederlandse wetten en regels die werden vastgelegd vinden hun oorsprong in de christelijke, Bijbelse waarden en normen. Denk aan naastenliefde, gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Denk ook aan het bestraffen van moord, doodslag en diefstal.”

Lambooij vervolgt: “Sinds de eerste grondwet is de grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. De tekst en de indeling van de huidige Grondwet is grotendeels in 1983 tot stand gekomen, nu 40 jaar geleden. In februari 2023 vonden er principiële aanpassingen plaats aan Artikel 1 van de Grondwet. Aan de non-discriminatiegronden in artikel 1 werden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ toegevoegd. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft. Iedereen kan zich vanuit eigen overtuiging verbinden aan de kern van ons gezamenlijke leven in Nederland. Dit ligt allemaal opgesloten in het eerste artikel van de grondwet en vormt het fundament voor de Nederlandse democratie. Het is daarom belangrijk dat elke inwoner van Putten dit wetsartikel kent.”

“Het college hecht waarde aan een inclusieve samenleving waarin alle mensen mee kunnen doen en dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. Een samenleving waar mensen, die heel verschillend over dingen denken, samenleven. Door de tekst van artikel 1 van de grondwet zichtbaar in het gemeentehuis te plaatsen benadrukken we het belang van een samenleving waar mensen elkaar ruimte geven. De gedachte dat vrijheid alleen geldt als je dingen doet of zegt die passen bij de opvattingen van de meerderheid vormt een bedreiging voor de Nederlandse traditie van openheid, vrijheid en tolerantie. Essentieel voor een gezonde democratie is luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaar. Dat je verschillende meningen en overtuigingen mag hebben. Ik constateer dat er steeds minder ruimte is voor mensen die anders denken dan het gros van de maatschappij. Als we niet oppassen worden diversiteit en inclusie verheven boven andere kernwaarden. Dat baart mij grote zorgen. Want juist dan werken wij polarisatie en discriminatie in de hand”, aldus Lambooij.

“Ik ben dankbaar dat ik in Nederland leef. In een vrij land waar verschillen en verscheidenheid mogen bestaan. Er mag daarom geen sprake zijn van een dwangmatig eenheidsdenken. Wij zijn gelijkwaardig aan elkaar, maar niet gelijk. Iedereen is anders, uniek. In verscheidenheid leven wij samen, dat is de kracht van onze democratie. Dat is de kracht van Putten”, besluit Lambooij.