​Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Putten zet ook dit jaar in op de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups.

Het bestrijden en beheersen gebeurt door het controleren van ongeveer 6000 gemeentelijke eiken op larven en rupsen van de eikenprocessierups

In gemeentelijke bomen worden vanaf mei tot en met augustus nesten weggezogen. Hierbij ligt de prioriteit bij speelplaatsen en woonwijken. Ook worden eiken bespoten met biologische middelen. Het gaat hier vooral om eikenbomen op doorgaande wegen.

Tevens wordt er ingezet op de natuurlijke vijanden van deze rups. in 2020 zijn er bijna 600 nestkastjes opgehangen voor de kool- en pimpelmezen. Eind maart 2021 zijn er ook kastjes opgehangen in de nieuwe wijk Rimpeler. In nieuwe ontwerpen van openbaar groen krijgt biodiversiteit van beplanting hoge prioriteit. Zo worden in de wijk Rimpeler bermen ingezaaid met een zaadmengsel voor bloemrijke bermen. De plantvakken worden aangeplant met vaste planten om zoveel mogelijk biodiversiteit te creëren.

Inwoners die (nesten van) de eikenprocessierups zien wordt gevraagd dit door te geven aan de Servicebalie van de gemeente Putten via telefoonnummer 0341-359611. De gemeente voert de bestrijdingsmaatregelen alleen uit bij gemeentelijke bomen. Dit doen zij door het nevelen van aaltjes op de bomen. Inwoners die rupsen in hun tuin aantreffen kunnen op eigen kosten contact opnemen met een boomverzorgingsbedrijf.