Bouw van woningen Bilderdijkstraat rond de zomer van start

Namens het college van burgemeester en wethouders ondertekende wethouder Cornelissen vorige week twee koopovereenkomsten voor de bouw van nieuwe woningen voor het project Bilderdijkstraat in Putten. 

Woningstichting Putten gaat 24 sociale huurwoningen bouwen en Aannemersbedrijf G.G. Aalten bouwt zes twee-onder-een-kapwoningen

“Ik vind het belangrijk dat zich bij de Bilderdijkstraat een sociaal hart vormt. Met ruimte voor onderwijs én wonen. Een plek voor meerdere doelgroepen. Het totaal aantal te bouwen woningen maakt daadwerkelijk een verschil”, zegt wethouder Cornelissen.

Project                  
De 24 sociale huurwoningen en zes twee-onder-een-kapwoningen komen bovenop de acht sociale koopwoningen waarvoor eerder dit jaar al een koopovereenkomst is getekend. Twee weken geleden is ook een koopovereenkomst met de Hervormde Gemeente getekend voor twee twee-onder-een-kapwoningen. In totaal komen er daarmee acht twee-onder-een-kapwoningen.

Planning
Waar Woningstichting Putten (sociale huur) en De Bunte (sociale koop) rond de zomermaanden van start hopen te gaan, verwacht aannemersbedrijf Aalten in het najaar te starten met de bouw van de twee-onder-een-kapwoningen. De huurwoningen worden verhuurd door Woningstichting Putten aan mensen die ingeschreven staan. De verhuur gaat op dezelfde manier als voor alle huurwoningen in Putten van de Woningstichting. De koopwoningen van Aalten worden te zijner tijd via een makelaar verkocht.

Gerdien van der Ent, directeur-bestuurder van Woningstichting Putten is positief over de samenwerking. “Dit smaakt naar meer, omdat er zoveel woningzoekenden zijn die we graag aan een huis helpen.” Jasper Aalten, directeur van het gelijknamige aannemersbedrijf, is verheugd over de voortgang. "We zijn druk bezig met de eerste ontwerpen van de woningen en worden hier enthousiast van. We kijken uit naar een mooie bouw.”

Gerdien van der Ent (directeur-bestuurder WSP), wethouder Cornelissen, Ina Steunebrink (beleidsmedewerker Gemeente Putten) en Jasper Aalten (mededirecteur Aannemersbedrijf G.G. Aalten) zijn aanwezig bij de ondertekening van de twee koopovereenkomsten voor de bouw van nieuwe woningen aan de Bilderdijkstraat.