Burgemeester Lambooij legt eed af

Bij Koninklijk Besluit van 24 maart 2023 is de heer H.A. Lambooij herbenoemd als burgemeester van de gemeente Putten per donderdag 15 juni 2023.

Maandag 5 juni 2023 heeft de burgemeester de eed afgelegd in handen van de commissaris van de Koning, de heer Berends

De heer Lambooij is sinds 15 juni 2011 burgemeester van de gemeente Putten. Zijn tweede ambtstermijn eindigt op 15 juni 2023. De gemeenteraad heeft op 26 januari 2023 besloten de heer Lambooij aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester. Een herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.