Burgemeester Lambooij trots op gemeenteraad

De gemeenteraad van Putten vergaderde afgelopen donderdag (24 maart) voor het laatst in de bestuursperiode 2018-2022. Tijdens deze vergadering sprak burgemeester Lambooij waarderende woorden uit over het politieke klimaat in Putten

“Ik ben trots op de wijze waarin u allen in de achterliggende vier jaren de samenleving hebt gediend.”

Lambooij gaf verder aan blij te zijn dat Putten geen Den Haag is. "Daar waar helaas de landelijke politiek vaak het verkeerde voorbeeld geeft, bleef u – een enkele keer daargelaten – op respectvolle en innemende manier met elkaar omgaan. Daarbij werd zelden op de man gespeeld, maar altijd op de bal. Ik heb daarvan genoten, ik hoop u ook.”

Afscheid van vier raadsleden
Tijdens deze laatste vergadering nam de gemeenteraad afscheid van de raadsleden C.J. de Goffau (SGP), J. van Meerveld (CDA), J.A. la Roi (Wij Putten) en J. Lubbertsen-Ruiter (ChristenUnie). Van het vijfde vertrekkende raadslid L. van den Heuvel wordt woensdag 30 maart afscheid genomen. Dit in verband met ziekte.

Waarderende woorden
De burgemeester was niet alleen complimenteus voor de raad als geheel, hij sprak zijn waardering ook uit voor de vier vertrekkende raadsleden. Lambooij: “Voor de één een eigen en vrijwillige keus. Voor de ander een onvrijwillig vertrek als gevolg van de verkiezingsuitslag. Dat laatste is zuur. Ik begrijp dat. Mijn bestuurlijke loopbaan heeft mij echter geleerd dat mensen bij wie het hart écht klopt voor de democratie, altijd weer terugkeren in het openbaar bestuur.”

Lambooij over de vertrekkende raadsleden:
"De heer De Goffau kwam op een onverwacht moment in de raad. In juni 2011, als opvolger van de heer Van Lagen, die tussentijds de raad verliet. Volgens mijn waarneming heeft u zich in alle achterliggende 11 jaren voornamelijk beziggehouden met het sociaal domein. Daar was u de woordvoerder van uw fractie. De achterliggende periode was met name door de decentralisatie een lastige voor uw woordvoerdersrol. U voerde het woord altijd op een voor u kenmerkende manier: kort en ‘to the point’. U behoort tot de weinige raadsleden die weten dat het spreekwoord luidt ‘een lang verhaal kort maken’."

"De heer Van Meerveld kwam tussentijds in de raad als opvolger van de heer Veldhuizen die naar Nijkerk vertrok. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik mijzelf bij één van uw eerste optredens dacht: “Oei, deze gaat er wel erg met gestrekt been in”. Later werd u wat milder. En ik denk dat we dat allemaal meemaken bij het ouder worden. U wist als autochtone Putter veel van onze gemeente, wat u bij het uitoefenen van uw woordvoerderschap, het domein van de ruimtelijke ordening, zeer goed van pas kwam. Het was meer dan duidelijk dat u het raadswerk met groot genoegen uitvoerde."

"Mevrouw La Roi was raadslid in de achterliggende periode. Raadslid zijn van een grote fractie brengt vaak met zich mee dat het domein waarop het woord gevoerd wordt per fractielid kleiner wordt. Toch bracht u meer dan eens op overtuigende wijze het standpunt van uw fractie naar voren. Wanneer nodig, bleek u ook in de tweede termijn ter zake deskundig te zijn. De deskundigheid die u nu eenmaal beroepshalve heeft, kwam u daarbij uiteraard goed van pas."

"Mevrouw Lubbertsen-Ruiter kwam voor mij onverwacht met voorkeurstemmen in de gemeenteraad in 2018. Voor mij, als waarnemer op afstand, was het voor u best wennen in de gemeenteraad. Maar uw inzet bleek al snel voorbeeldig te zijn; u was daar waar u verwacht werd en zelfs meer. Uit uw bijdrage aan raadsvergaderingen is mij vooral bijgebleven dat u er blijk van gaf het hart op de goede plaats te hebben. In het bijzonder waar het gaat om de minder bedeelden in onze samenleving."

Zoals aangegeven was het vijfde afscheid nemende raadslid, de heer Van den Heuvel (ChristenUnie), door ziekte niet aanwezig. Van hem wordt volgende week afscheid genomen.