Care for Kosovo Kids – opgericht door Puttense ondernemer – blij met opbrengst benefietdiner

Stichting Care for Kosovo Kids (www.careforkosovokids.com) heeft op 8 juni met een benefietdiner 193.775 euro opgehaald om kinderen met kanker te kunnen voorzien van medicijnen, zoals bijvoorbeeld chemotherapie.

Stichting Salem doet additionele donatie voor medische zorg aan Kosovaarse kinderen met kanker

Naast het verstrekken van medicijnen is CfKK ook actief om de zorg voor kinderen met kanker in brede zin te verbeteren, in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum, het ziekenhuis in Pristina en de Kosovaarse overheid.

Bij het benefietdiner waren ruim 165 gasten aanwezig, waaronder de ambassadeur van Kosovo in Nederland, de heer Doli en de Nederlandse ambassadeur in Kosovo, mevrouw Lobbezoo. De ambassadeurs namen aan het eind van de avond symbolisch de cheque in ontvangst van de voorzitter van de stichting Care for Kosovo Kids, Anke Gerrits.

Opbrengst gaat volledig naar het goede doel
De volledige opbrengst van de avond komt ten goede aan zorg en medicijnen van kinderen met kanker in Kosovo. Dit lukt alleen door de bijdrage van vele donateurs waaronder ook de Stichting Salem uit Ermelo. Het Postillion hotel Amersfoort Veluwemeer heeft net als in voorgaande jaren het diner gedoneerd. Ook de vele vrijwilligers maakten het mogelijk om deze opbrengst te realiseren.

Anke Gerrits, ondernemer uit Ermelo en voorzitter: “De opbrengst van de avond overtreft al mijn verwachtingen. Ik ben er zelf stil van….. Maar ik weet dat het heel hard nodig is omdat in het Europese Kosovo de gezondheidszorg, met name voor kinderen met kanker, helaas nog niet op het niveau van bijvoorbeeld Nederland ligt. Hierdoor is onze bijdrage om de medische zorg en medicijnen voor kinderen met kanker te borgen noodzakelijk. Dankzij alle gulle bijdragen, uit het diner en donaties door het jaar heen, kunnen we dit al negen jaar doen."
Foto: Inge van ’t Spijker (notaris) maakt de opbrengst bekend aan de voorzitter van Care for Kosovo Kids, Anke Gerrits (midden), ambassadeurs Carin Lobbezoo en Dren Doli en boardmember CfKK Dolly van den Akker (links).

Over Stichting Cafe for Kosovo Kids
De Stichting Care for Kosovo Kids (www.careforkosovokids.com) is opgericht in 2013 en biedt in Kosovo directe hulp aan zieke kinderen wiens ouders niet over de financiële middelen beschikken. Dit doet de Stichting door medicijnen en zorg beschikbaar te stellen, waaronder chemotherapie voor kinderen met leukemie of andere vormen van kanker. Dit gebeurt via kinderartsen ter plaatse op de kinderafdeling van het University Clinical Centre of Kosovo in Pristina. Doelgericht en in een korte directe lijn, door de vrijwillige inzet van zakenvrouwen en artsen in Nederland. Per jaar worden er vijftig tot zestig kinderen behandeld.

Dit lukt alleen door de bijdrage van vele donateurs waaronder de Stichting Salem Ermelo, franchisenemers van McDonalds en Postillion hotels. Care for Kosovo Kids heeft er ook voor gezorgd dat er een overeenkomst is getekend tussen UCCK en het Prinses Maxima Centrum ten behoeve van het Outreach programma; dit Outreach programma richt zich specifiek op de educatie van artsen/oncologen en alle zorgmedewerkers op het gebied van kinderen met kanker.