Centrumplan getoond; omwonenden voelen zich niet gehoord

Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst afgelopen donderdag over de herinrichting van de winkelstraten binnen het centrumplan bleken niet alle aanwezigen tevreden te zijn over het verloop van het proces.

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de winkelstraten en de herinrichting van drie pleinen is uitgewerkt

Met de pleinen worden ´Plein Foppen´, het Oranjeplein of De Pol en een plein aan de Verlengde Dorpsstraat bedoeld. Een aantal details in de aankleding zoals verhoogd groen met zitelementen, openbare verlichting en een lijngoot werden getoond. Wel gaf projectleider Vowinkel aan dat er nog een nadere uitwerking moet plaatsvinden voor de herinrichting van de aanliggende straten, zoals de Achterstraat en de Bakkerstraat. Dit wordt in een paralleltraject opgepakt en werd afgelopen donderdag niet behandeld.

Wethouder van Nieuwenhuizen geeft aan: “We hebben grote stappen gezet en ik ben er trots op dat we samen met de direct betrokkenen tot een prachtig plan zijn gekomen voor de winkelstraten en de pleintjes. We krijgen een sfeervol, toegankelijk dorpscentrum met authentieke uitstraling. De komende periode gaan we de uitvoering voorbereiden, waarbij we aandacht hebben voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven en aanliggende straten.”

Volgens de gemeente is voor de drie pleintjes de definitieve keuze gemaakt op basis van de input van bewoners, winkeliers en de besluiten in de raad. Maar tijdens de informatiebijeenkomst werd duidelijk dat vooral de omwonenden van het centrum zich niet helemaal gehoord voelden.

Vowinkel verzorgde een presentatie. “Vanavond gaan we het hebben over het plangebied Kerkstraat, Dorpsstraat en de Verlengde Dorpsstraat. We hebben een ontwerp gemaakt wat dienend is aan de omgeving en dat zijn voornamelijk winkels en horeca. We willen duidelijke entrees van het winkelgebied. Het wordt een wandelgebied, waar de fietser te gast is. Gemotoriseerd verkeer is er niet gewenst met uitzondering van de tijden waarin men kan laden en lossen. Het gebied moet een groene uitstraling hebben.”

Er ligt een raadsbesluit met betrekking tot het verkeer rond het Oranjeplein. In de zomer (van 26 april tot en met 30 september) mag het gemotoriseerde verkeer uitsluitende via de Bakkerstraat en de Garderenseweg rijden. De aansluitende wegen zijn alleen voor bestemmingsverkeer.  De route van de Kerkstraat naar de Garderenseweg wordt in de wintermaanden wel opengesteld. Per 1 januari 2024 wordt er een voetgangerszone ingesteld. Op het bord dat per 1 januari wordt geplaatst is te lezen dat fietsers te gast zijn. Ook worden er tijden van laden en lossen ingevoerd en dat zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen van 7.00 uur tot 11.00 uur en op zaterdag van 6.00 uur tot 9.00 uur. Een van de aanwezigen is hier duidelijk niet blij mee en roept: “Arme chauffeurs.”

Vowinkel legt verder uit: “Het plein Foppen wordt groen met mogelijkheden voor terras. De Weverstraat wordt afgesloten voor verkeer. De Verlengde Dorpsstraat wordt ook groener en er zal parkeermogelijkheid zijn tot aan de pinautomaat. Voorbij deze parkeerzone is hier ook ruimte voor terras. Het Oranjeplein wordt een groen plein voor horeca. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het afkoppelen van het riool en komt er een lijngoot door de straten van het centrum te liggen.”

Vowinkel schetst het vervolg van het traject. “Het plan wordt nu verder uitgewerkt, maar we zullen wel uitdagingen krijgen met betrekking tot de planning. We lopen tegen capaciteitsproblemen aan en we zijn afhankelijk van leveranties. De ambitie is om in het tweede en derde kwartaal van 2024 te starten met de aanpak van het plein Foppen. In het derde en vierde kwartaal van 2024 wordt dan de Dorpsstraat (tot de Kerkstraat) aangepakt om de Kerkstraat en het Oranjeplein dan in het eerste en tweede kwartaal van 2025 aan te pakken. De laatste twee kwartalen van 2025 wordt dan de Verlengde Dorpsstraat aangepakt.” Wel zullen de werkzaamheden tijdens het zomerreces stil komen te liggen en ook zal er een winterstop worden ingevoerd.