​ChristenUnie bezoekt speeltuinen, beweeg in de buurt!

Hoe zorg je dat je kind buiten gaat spelen en niet achter het scherm blijft plakken? De ChristenUnie vindt dat de buitenruimte moet uitnodigen tot bewegen. Afgelopen zaterdag was de ChristenUnie daarom te vinden in de woonwijken, op tournee langs de speeltuinen in wijken als Bijsteren, Husselerveld en de Putter-Eng.

De fractie trok met de bakfiets door het dorp en er werden Puttense kleurplaten uitgedeeld.

De kleurplaten zijn ook te downloaden via putten.christenunie.nl. TeunJan van Ooijen geeft aan: “Een goede speeltuin in de buurt helpt kinderen om meer te bewegen. Een speeltuin is een echte ontmoetingsplek die zorgt voor verbinding in de wijk. Het helpt om kinderen buiten te laten spelen. En dat is weer goed voor de gezondheid van de jeugd. Daarom is het belangrijk om de speeltuinen goed te onderhouden en als het nodig is ook te vernieuwen. Het is ons opgevallen dat speeltuinen bijna nooit geschikt zijn voor kinderen in een rolstoel. Een ouder tipte ons meer gebruik te maken van kunstgras in plaats van houtsnippers.”

Gezond leven
Het maken van gezonde keuzes is de verantwoordelijkheid van inwoners zelf, maar de gemeente kan wel helpen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van spelen, sport en bewegen in de buurt. Met de komst van de Omgevingswet krijgt ook gezondheid een belangrijke plaats bij het inrichten van de openbare ruimte. De ChristenUnie wil daarom bij het maken van plannen voor nieuwe wijken ook de inwoners en organisaties als ActiefPutten, Jeugdpunt en de sportverenigingen erbij betrekken. Zo wordt het makkelijker om ook in de eigen wijk lekker buiten bezig te zijn.

Preventie
Een ander neveneffect van de mooie goede speelvoorzieningen is het contact met de buren. Tijdens de speeltuinentour werd er met verschillende bewoners gesproken. Sommige gaven aan dat de speelplekken echt punten van ontmoeting in de wijk zijn. Ouders en kinderen ontmoeten elkaar. Samen onderhouden zij ook de speeltuin. "Door samen te leven in de speeltuin kunnen wij investeren in gezinnen en sociale netwerken."

Alle generaties in beweging
Daarom wil de ChristenUnie het dorp in beweging houden. Van Ooijen: “Wij willen schoolzwemmen handhaven en sport- en beweegactiviteiten voor alle generaties stimuleren. Actieve, goed onderhouden en nieuwe speelplekken in de wijk horen daarbij, zodat kinderen worden gestimuleerd om buiten te spelen. Voor jongeren mogen er ook absoluut meer voorzieningen komen. De komst van de nieuwe wijk Halvinkhuizen is bij uitstek een moment om ruimte voor jongeren te reserveren. Zet je in voor de bloei van het dorp waarin je woont, want de bloei van je dorp is ook jullie bloei!”

ChristenUnie Putten