Coalitiepartijen betreuren overschrijding van het budget

​Tijdens de raadsvergadering die gisteravond (donderdag 22 april) werd gehouden dient SGP’er Van den Brink de motie ‘In control!?’ in.

De motie was medeondertekend door de ChristenUnie en Wij Putten. Het CDA stemde, na een lange discussie, met de motie in. Gemeentebelangen vond de motie onvoldoende krachtig en stemde tegen.

"Wij betreuren de aanmerkelijke overschrijding van het budget voor de reconstructie van de pleinen en spreken uit dat het college de informatieplicht over de voortgang van grote projecten specifieker formuleert en dat het ‘Protocol Actieve Informatieplicht’ binnen een jaar wordt geëvalueerd en waar nodig wordt aangepast", aldus Van den Brink.

Van den Brink vervolgt: "Voor de reconstructie van de pleinen was er sprake van een stapeling van wijzigingen en toevoegingen. Dat is allemaal gebeurd, nadat de raad het definitieve ontwerp had goedgekeurd. Het college noemt dat werkenderwijs en vind het eigenlijk wel ok. Mijn punt is de stapeling. Hoever kan het college gaan met de toevoegingen. Wat mij betreft hangt dat samen met informeren. En dat is, wat ons betreft, echt te laat gebeurt en hebben daar geen goed gevoel over. De budgetbewaking was niet goed genoeg en we moeten kijken hoe we dat in de toekomst beter kunnen ondervangen. Wij kwamen uit op het Protocol actieve informatieplicht. Dat hebben we tien jaar geleden met elkaar gemaakt en wij vinden dat we dat protocol weer eens goed tegen het licht moeten houden.”

Van Dam reageert: “Kijkend naar de motie en het betoog dan vind ik het onvoldoende overtuigend. Er is duidelijk gemaakt dat de oppositie partijen het volste vertrouwen hebben in dit college voor de toekomst. Het college had het alleen wat anders moeten doen. Deze motie gaat meer over het proces. Wij vragen ons af wat er met deze motie gaat veranderen. Wat zorgt ervoor dat deze motie het verschil gaat maken.”
“We geven aan dat we de overschrijding van het budget betreuren en vinden wel dat er iets aan de hand is. Maar we zien dit als een incident en hebben zeker vertrouwen in dit college”, aldus Van den Brink.

Luitjes noemt dit een raadsvergadering met heel veel treurnis. “We hebben vorige week uitgebreid over de meerkosten voor de eerste fase van het centrumplan gesproken. En het is goed om dat vandaag met elkaar af te ronden en te bepalen hoe we nou verder gaan. Het krediet voor het totale centrumplan wat de raad heeft gegeven is 3.7 miljoen euro en we weten nu dat er in de eerste fase al bijna 6 ton meer is uitgegeven. En dat betreuren we. Maar soms is het wel slim om meerwerk uit te voeren. Het extra werk is geen weggegooid geld geweest. Het meerwerk levert winst op de kwaliteit van de openbare ruimte. Winst op de uitstraling van ons dorpscentrum. De overschrijding is in belangrijke mate veroorzaakt door het lichtplan. Maar er bleek geen enkel bedrijf te zijn die het voor minder wilde doen. Dan had het college twee opties en dat was de aanbesteding stopzetten of doorgaan. Wie bang is om verantwoordelijkheid te nemen stopt en gunt niet. Maar dan waren we veel geld kwijt voor niets en hadden we een vertraging opgelopen. Wel zat er een te groot gat tussen de gunning en de informatieverstrekking richting de gemeenteraad.”

Van de Koot grijpt in: “Het gaat schuren op het moment dat u probeert recht te praten wat krom is. U zegt dat de wethouder het eigenlijk wel goed heeft gedaan en dat er niet zoveel aan de hand is. De voorbereiding is gebrekkig geweest en daarom lopen we hiertegen aan. Als de voorbereiding goed is dan kom je hier niet voor te staan.” Luitjes blijft volhouden dat het soms beter is om de raad achteraf te informeren. “Maar de motie zegt duidelijk dat we het betreuren. Die overschrijding van de ambtelijke uren is voor ons een black box. Het is onduidelijk welke bedragen daar allemaal op geboekt zijn. Deze kostenberekening is niet zuiver en geeft aan de raad en de inwoners een verkeerd beeld. Het college doet zichzelf hier tekort en het is ook onhandig. Wij gaan akkoord met fase 2 als we duidelijk hebben hoe grote projecten in de toekomst gerealiseerd gaan worden. Dat willen we voortaan echt van tevoren weten en ook hoe de informatievoorziening richting de gemeenteraad is geregeld. We vragen om deze toezegging voordat we aan een volgend groot project beginnen. Als je in de frontlinie staat maak je fouten. Dat hoort erbij, maar het is wel belangrijk om van je fouten te leren. We willen hiermee bereiken dat dit een incident is en blijft.”

Van den Heuvel (ChristenUnie) geeft aan dat het opknappen van het centrum voor zijn partij wel vijf miljoen euro had mogen kosten. “Als we daaraan hadden vastgehouden hadden we deze discussie helemaal niet gehad. We vinden dit een groot project, maar er gaan nog grotere projecten op ons afkomen. Hoe zit het met de regie. We betreuren de situatie waar we inzitten, maar dat is iets anders dan dat we betreuren dat het budgetrecht ons is ontnomen. Het moet wel anders en het kan ook anders. Daarom deze motie. We willen een structurele oplossing.”

Van de Koot heeft zich flink verbaasd hoe dit nu weer gaat. “De verdediging van het college is eigenlijk gevoerd door de heer Luitjes. Dat is merkwaardig als je kijkt naar de rol van het college en de rol van een raadslid. Een protocol is niet de oorzaak van het probleem en ook niet de oplossing. Ik mis de efficiency. Naar buiten toe doen we nu een actie maar of dat leidt tot het gewenste resultaat is de vraag. Ik weet niet of de aanscherping van de actieve informatieplicht gaat leiden tot betere budgetbewaking.”

Wethouder Koekkoek doet de toezegging dat hij gaat kijken naar de projectcontrole en budgetbewaking in de toekomst. “We gaan kijken hoe we de lessen die we hebben geleerd kunnen verwerken en we willen er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen.”