College beantwoordt vragen over de nieuwe route van de optocht

​Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag tijdens de wekelijkse collegevergadering de vragen besproken die raadslid Henk Koornneef (Gemeentebelangen) heeft gesteld over de optocht die dit jaar voor het eerst niet meer door het centrum gaat.

De Oranjevereniging Putten heeft voor dit jaar besloten om de optocht via een nieuwe route te laten verlopen

"Het is misschien even wennen dat de route niet meer door het winkelcentrum gaat maar veiligheid staat bij ons voorop. Putten mag trots zijn op de feestelijke optocht die ieder jaar op Koningsdag veel mensen uit de regio naar ons dorp trekt. Laten we er samen weer een mooi evenement van maken!”, gaf het bestuur van de Oranjevereniging eerder aan.

Een van de vragen die Koornneef had gesteld was welke route de optocht dit jaar zal afleggen. Het is de bedoeling dat er, als vanouds, wordt opgesteld aan de Brinkstraat en Kelnarijstraat, waarna de optocht vertrekt vanaf het Fontanusplein. Dan voert de nieuwe route van de Papiermakerstraat linksaf naar de Brinkstraat en rechtsaf de Dorpsstraat in. Vervolgens slaan de deelnemers aan de optocht linksaf de Engweg op en komen ze zoals gebruikelijk langs de woonzorgcentra De Schauw en Elim. De rotonde op de Voorthuizerstraat wordt recht overgestoken waarna ze de weg vervolgen linksaf de Van Damstraat in. Daarna slaat de stoet rechtsaf de Postweg op en linksaf de Lariksstraat in. Op de kruising van de Harderwijkerstraat gaat men rechtdoor om vervolgens te eindigen in de Brinkstraat.

Op de vraag of het college weet waarom de optocht niet meer door het centrum gaat geeft het college aan: “De Oranjevereniging heeft de aanvraag ingediend met de hierboven genoemde route. De reden hiervan is dat de tractoren dusdanig groot zijn dat ze de bochten amper kunnen maken op een aantal plekken in het centrum, wat tot onveilige situaties leidt of kan leiden. Om deze reden heeft de Oranjevereniging gekozen om de route niet meer door het centrum te laten gaan.” Op de vraag of het college mogelijkheden ziet om de optocht alsnog door het centrum te laten gaan luidt de beantwoording: “De aanvraag is ingediend voor deze route en die is bepalend.”

Koornneef reageert opde beantwoording door het college: "Het bericht van de Oranjevereniging lijkt mij duidelijk, ze hebben een keuze gemaakt en hun overwegingen gegeven en hun verantwoordelijkheid genomen voor de veiligheid van deelnemers en toeschouwers. Ik ga ervanuit dat het bestuur van de Oranjevereniging goed heeft nagedacht over de gemaakte keuze voor de route en heeft hierover recent ook verantwoording afgelegd aan de eigen leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. De gemeente bepaalt niet wat een inwoner, vereniging of een ondernemer aanvraagt. Ik vind dat het verder niet aan de politiek is om op de stoel te gaan zitten van de Oranjevereniging en wil ook niet vanaf de zijlijn ongefundeerd gaan roepen dat het anders moet. Net zoals velen vind ik het jammer dat de gekozen route niet meer door het centrum gaat. Maar alle respect voor het bestuur van de Oranjevereniging en dankbaar dat al die vrijwilligers zich in willen zetten voor een leuke Koningsdag in Putten. Ik ga ervan uit dat ook dit jaar vele inwoners en bezoekers langs de aangepaste route zullen staan om er een gezellige optocht van te maken."