College pleit bij nieuwe kabinet voor lokaal maatwerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten heeft minister-president Mark Rutte vandaag een brief gestuurd over de coronasituatie. In de brief vragen burgemeester en wethouders met name aandacht én maatwerk voor de zogeheten niet-essentiële winkels. 

De zorgen nemen met de dag toe, mede omdat perspectief ontbreekt

"Corona weet vooralsnog van geen wijken en houdt onze samenleving nog volop in de greep. De impact is enorm, ook bij ons in de gemeente Putten. Corona raakt vrijwel iedereen in onze gemeente: onze jongeren, onze ouderen, onze scholen, onze verzorgingstehuizen. Onze werkers in de zorg leven van dag tot dag en onze handhavers komen oren en ogen te kort om alles in goede banen te leiden. De lokale economie piept en kraakt. De zorgen nemen met de dag toe, mede omdat perspectief ontbreekt", zo stond er in de brief te lezen.

"Dat geldt in het bijzonder voor uitbaters van onze horecagelegenheden en onze zogenoemde niet-essentiële winkels. De lockdown, zoals die per 19 december 2021 is afgekondigd, treft beide sectoren vol. Dit geldt temeer, daar de gevolgen van de eerdere maatregelen nog volop na-ijlen. Sluitingen en faillissementen dreigen. Dat is niet alleen desastreus voor de betrokken ondernemers. Dit raakt ook de vitaliteit van ons dorp."

"De horeca ondernemers en de uitbaters van de niet-essentiële winkels hebben ons laten weten dat de maat vol is. De maatregelen worden als unfair beschouwd. Wij kunnen ook niet meer uitleggen dat verkoop van kleding op de markt is toegestaan, maar niet in de winkel waar men alle mogelijke maatregelen in acht kan en wil nemen tegen verspreiding van het virus. Wij kunnen het niet uitleggen dat er wordt gesproken over ruimhartige compensatie, terwijl de praktijk voor veel lokale ondernemers anders uitpakt."

"Later deze week komt uw nieuwe kabinet bijeen om de situatie rondom corona opnieuw te beoordelen. Wij geven u daarbij dringend in overweging om de maatregelen, zoals die nu gelden voor de horeca en de niet essentiële winkels, te heroverwegen dan wel nader te nuanceren. Als niet-essentiële winkels ook onder voorwaarden nu niet open kunnen, pleiten wij voor tegemoetkoming in de vorm van lokaal maatwerk, waarbij bijvoorbeeld een (winter)terras, verkoop buiten of winkelbezoek op afspraak tot de mogelijkheden behoren om de ergste nood te lenigen."

"Daarnaast groeit bij ons het besef dat wij met elkaar in gesprek moeten over een maatschappelijk perspectief, zowel op korte, middellange als lange termijn. Wij achten dit noodzakelijk, nu het draagvlak voor maatregelen -ook onder onze doorgaans begripvolle en loyale inwoners aan het afnemen lijkt. Alleen samen krijgen we immers corona onder controle. Dat vraagt mogelijk om een andere benadering dan tot nu toe is gevolgd. Wij wensen u en de andere bewindspersonen in het nieuwe kabinet daarin alle wijsheid en succes toe."

Foto: Gemeente Putten