College ziet geen structurele leegstand van bedrijfspanden, maar houdt vinger aan de pols

Robin Hoogendijk, de fractievoorzitter van Gemeentebelangen, heeft in januari vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de leegstand van bedrijfspanden en hoe Putten de leegstand van bedrijfspanden te lijf kan gaan.

Vandaag (woensdag 7 februari) ontving Gemeentebelangen de schriftelijke beantwoording van het college

Hoogendijk gaf toen aan: “We hebben in de gemeente Putten dringend behoefte aan bedrijfspanden. De gemeente is druk bezig met de ontwikkeling van Henslare, maar tegelijkertijd staan er in de gemeente Putten bedrijfspanden leeg. Sommige panden staan al jarenlang leeg. Waarom staan deze panden leeg. Dat moet toch in een gesprek met de eigenaren al gauw duidelijk worden. Is een gezamenlijke aanpak nodig om deze leegstand tegen te gaan. Je zou toch verwachten van wel gezien het aantal aanmeldingen voor een bedrijfspand op bedrijventerrein Henslare.”

Het college geeft aan de belangrijke rol van lokale bedrijventerreinen in het huisvesten van economische activiteiten te onderschrijven. “In de vorig jaar door de raad vastgestelde economische visie wordt hier dan ook specifiek aandacht aan besteed. Het tegengaan of benutten van leegstand op bedrijventerreinen is daarvan een belangrijk onderdeel. Voor zover bekend is er geen sprake van structurele leegstand van bedrijfspanden op bedrijventerreinen”, aldus de reactie van het college. “In de uitvoeringsagenda van de economische visie hebben we een kwaliteitsslag op bestaande bedrijventerreinen als doorlopende actie opgenomen. Op dit moment zijn we concreet met Bedrijvenkring Putten in gesprek over het opzetten van parkmanagement op de Hoge Eng en deelnemen aan parkmanagement op Henslare wordt verplicht. Op die manier werken we aan kwaliteit en verwachten we ook leegstand tegen te gaan. Een nadere inventarisatie van de specifieke situatie op Keizerswoert staat voor later dit jaar op de planning. Ten slotte zijn we de eerste gesprekken met het bestuur van Winkel Centrum Putten (WCP) gestart over mogelijkheden in het centrum.”

Op de vraag welke instrumenten het college heeft om de leegstand van bedrijfspanden actief aan te pakken reageert het college: “Op dit moment bezit het college geen dwingende instrumenten om actief de leegstand van bedrijfspanden aan te pakken. De leegstandsverordening kan een mogelijk instrument zijn. De raad kan op basis van de Leegstandwet een leegstandverordening vaststellen en belasting heffen.”