De gemeente Putten vraagt inwoners mee te denken over het culturele aanbod

De gemeente Putten werkt aan een nieuwe cultuurvisie om de Puttense ambities op het gebied van kunst en cultuur concreet te maken. De gemeente wil een vitaal en toekomstbestendig cultureel aanbod creëren, waarbij iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten.

Bij het opstellen van de nieuwe cultuurvisie wil de gemeente de inwoners en kunst- en cultuurpartners betrekken

Ze inventariseren en analyseren daarnaast landelijk en provinciaal beleid en laten zich inspireren door experts uit het culturele veld. Het doel van de nieuwe cultuurvisie is om zoveel mogelijk aan te sluiten op de culturele behoeften van de inwoners.

Er staat een vragenlijst klaar op www.putten.nl/vragenlijst. Vul dit formulier voor woensdag 15 mei in om met de gemeente mee te denken over exposities, theater, filmhuis, zang en dans, lesprogramma’s op scholen en de bibliotheek. Meedoen is anoniem en duurt maar twee minuten. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente Putten bij het opstellen van de cultuurvisie.