​Debat Europese verkiezingen op Veluwe FM

Als voorbereiding op de Europese verkiezingen gaan bij Veluwe FM opnieuw kandidaten van politieke partijen op woensdagavond 29 mei met elkaar in debat. De organisatie is wederom in handen van de gemeenteraadsleden Albert de Bruin (VVD) en Herman Luitjes (Wij Putten).

De verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) op donderdag 6 juni staan voor de deur

Iedere 5 jaar kiezen we de leden van het Europees Parlement en dat zijn er dit keer 720. Van die 720 leden komen er 31 uit Nederland. Dat aantal is afhankelijk van het aantal inwoners. Duitsland mag de meeste leden afvaardigen, namelijk 96. Malta maar 6 leden.

Zes partijen doen mee
Albert de Bruin en Herman Luitjes hebben de acht grootste partijen bij de laatst gehouden Tweede Kamerverkiezingen in Putten uitgenodigd, zes partijen zijn uiteindelijk op de uitnodiging ingegaan.

Twee uur interessante radio
Vorige week woensdag beten NSC, D66 en CDA de spits af en dat leverde een twee uur durend, interessant debat op. In het debat komen vier grote onderwerpen aan de orde. Vorige week maakten de kandidaten er een leuke en interessante avond van. Duidelijk werd dat het Europees beleid direct van invloed is op ons leven in Putten. En dan helpt het als de kandidaat van NSC, Reinout van Malestein, Puttense roots blijkt te hebben. Hendri Nortier (D66), woonachtig in buurgemeente Barneveld is. En Arjan Tolkamp, momenteel Gelders Statenlid voor het CDA, agrariër is.

Vier onderwerpen
Alle drie kandidaten benadrukten het belang van samenwerking op het gebied van vrede en veiligheid in Europa. Grote investeringen zijn nodig om de defensie van de lidstaten weer op niveau te krijgen en minder afhankelijk te worden voor onze veiligheid van de Verenigde Staten. Een Europees leger is (nog) een stap te ver, maar gezamenlijk optrekken is noodzakelijk.

De digitale economie leverde de nodige hoofdbrekens op. Helder is dat de grote internationale concerns meer invloed hebben dan de individuele lidstaten. Daarom is regelgeving op Europees niveau hard nodig om een vuist te kunnen maken tegen deze soms te machtige bedrijven.

Het onderwerp Landbouw en klimaat leverde zoals verwacht echt vuurwerk op. De standpunten over landbouwbeleid en de stikstof lagen ver uiteen. Nog eens bleek dat het Europees landbouwbeleid in belangrijke mate bepalend is voor de toekomst van de Nederlandse agrarische sector.

Tot slot kwam het onderwerp migratie voorbij. Met de lopende discussie over de Spreidingswet, leverde ook dit onderwerp een levende discussie op.

Europa dichter bij de Puttenaren
Woensdag 29 juni kruisen VVD, SGP en ChristenUnie de degens. De onderwerpen zijn dezelfde als vorige week, de kandidaten zijn nieuw. Voor de VVD is Pieter-Bas van Suijlichem uitgenodigd. Hij komt uit Utrecht en staat 12e op de lijst. Voor de SGP doet Harold Hooglander mee uit Gouda. Hij staat als tweede op de lijst. Voor de ChristenUnie komt Johanna Koffeman-Kramer uit Urk zij staat als vierde op de lijst.

Albert de Bruin: “Voor ons is het belangrijk om de Europese politiek dichtbij onze inwoners te brengen, want Europa is veel dichterbij dan menigeen denkt.” Herman Luitjes vult aan: “Het landbouw- en klimaatbeleid bewijst hoe dichtbij Europa is voor ons. Dat geldt trouwens ook voor migratie- en defensiebeleid.” Doel van de twee debatten is om de Puttenaren te informeren over de standpunten van de verschillende partijen en hen op te roepen om te gaan stemmen. Daarom houden beide raadsleden deze debatten, waarbij ze opnieuw worden geholpen door Erwin Schipper en Jens Jaap van Wijncoop.

Veluwe FM
Het tweede debat is te beluisteren via Veluwe FM op woensdagavond 29 mei tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

Reinout van Malenstein NSC (voorgrond) en Hendrie Nortier D66 (achtergrond) tijdens het debat van 22 mei. Foto: Herman Luitjes