Geen meerderheid voor motie van treurnis

Tijdens de gemeenraadsvergadering die gisteren (donderdag 22 april) werd gehouden dienden Gemeentebelangen en het CDA een motie van afkeuring/treurnis in over de overschrijding van het krediet met betrekking tot de reconstructie van de pleinen. De overige partijen stemden hiermee niet in, maar kwamen wel met een andere motie.

Van Dam van Gemeentebelangen diende de motie in en spreekt haar afkeuring uit over de werkwijze van het college en de verantwoordelijk wethouder.

“Met de uitvoering van de reconstructie van het Fontanusplein en het Kerkplein zijn de kosten hoger uitgevallen dan het vooraf vastgestelde budget. Zonder instemming van de gemeenteraad heeft het college besloten om meerwerk uit te laten voeren en heeft daarmee de door de gemeenteraad vastgestelde kaders en het budget overschreden. Nadat al opdracht was gegeven om dit meerwerk uit te laten voeren werd de gemeenteraad pas geïnformeerd. Hiermee heeft het college de raad haar budgetrecht ontnomen en daarom zijn we genoodzaakt om deze motie van afkeuring/treurnis in te dienen.”
 
Van de Koot van het CDA legt uit: “Deze motie is mede ingediend door mijn fractie. Dit is een stap die we niet snel zetten en we hebben er lang over nagedacht. We hebben bewust gekozen voor de lichtste variant, omdat we ondanks de problemen en vragen die we nu hebben ook veel respect voor het college hebben als het gaat over de dingen die wel goed gaan in Putten. Met deze motie willen we het college duidelijk maken dat de positie van de raad gerespecteerd moet worden en dat we de werkwijze betreuren.”
 
Van den Brink van de SGP geeft aan dat zijn fractie deze werkwijze van het college meer als een incident ziet. “Overschrijdingen van kredieten zijn geen schering en inslag bij dit college en we vinden het te scherp gesteld dat dit college het budgetrecht van de raad negeert. Daarom steunen we de motie niet. We hebben er wel over nagedacht wat er nou echt fout is gegaan en hoe we ervoor kunnen zorgen dit in de toekomst beter te doen. Daarvoor dienen wij later een motie in.”

Luitjes van Wij Putten deelt het gevoel wel dat het treurig is wat er is gebeurd. “Maar er worden wel erg grote woorden gebruikt. De raad heeft in 2019 een budget vastgesteld van 3.7 miljoen euro voor het centrumplan en dat bedrag is op dit moment nog niet overschreden.” Van de Koot geeft bij interruptie aan: “Luitjes kiest nu de weg om te zoeken waarom de motie niet deugt. De gemeenteraad gaat over het uitgeven van de centen en dat is hier niet gebeurd. Kennelijk vindt u uw positie als raadslid niet zo belangrijk.” Luitjes vindt zorgvuldiger formulering van groot belang. “Als we dit soort moties indienen en met elkaar bespreken moeten we het wel zuiverder formuleren.” Hoogendijk van Gemeentebelangen geeft aan: “U bent het toch wel met me eens dat de wethouder zes ton meer heeft uitgegeven en dat hij de raad daarin niet heeft meegenomen. Daar gaat het om. Wij Putten zei in het verleden geen plan, geen poen en nu is Luitjes de overschrijding van het college aan het goed praten.”

Luitjes vervolgt: “In mijn optiek is het college met de overschrijding van het lichtplan wel zijn boekje te buiten gegaan, maar het alternatief was erger. Als het college niet voor het lichtplan had gekozen dan hadden we een forse vertraging opgelopen en net zoveel geld uitgegeven.”
Van de Koot meent dat Luitjes nu de vraag laat zweven. “Er zijn meerdere gelegenheden geweest om ons vooraf te informeren. Zeker met betrekking tot het lichtplan. Het college wist al vrij snel dat het meer zou gaan kosten. Er is een onjuiste inschatting gemaakt en het college heeft meerdere mogelijkheden gemist om ons vooraf hierin mee te nemen.” Luitjes reageert: “We kunnen niet instemmen met deze motie en ik vind het te groot gemaakt als we zeggen dat we ons budgetrecht zijn kwijtgeraakt. Wij kunnen de onderbouwing niet steunen.” Van den Heuvel van de ChristenUnie geeft ook aan deze motie niet te steunen.

Wethouder Koekkoek reageert: “Als college hebben we al aangegeven dat we het betreuren en dat heb ik tijdens de commissievergadering die vorige week plaats heeft gevonden allemaal uitgelegd. Ik vind zeker niet dat we de raad het budgetrecht hebben ontnomen. We hebben een krediet voor het centrumplan en toen we op een tweetal punten overschrijdingen zagen, hebben we besloten de raad te informeren. In het najaar komen we met een voorstel voor de rest van het centrumplan en de bijbehorende dekking.”

Van Dam is verbaasd over de reacties. “De raad stelt financiële middelen beschikbaar om dat uit te geven aan de afgesproken activiteit. Nu wordt er geld uitgegeven aan zaken die we niet van tevoren hebben afgesproken. Dat is gewoon niet goed. Het gros van de raad laat het gemakkelijk aan zich voorbijgaan, maar het CDA en Gemeentebelangen hijsen hiervoor een hele grote rode vlag.”

De ChristenUnie, SGP en Wij Putten zijn het er niet mee eens dat ze het te makkelijk voorbij laten gaan. “De oppositie roept alleen maar wat er is fout gegaan, maar ze komen niet met oplossingen. Wij dienen straks een motie in waarin we wel met een oplossing komen.”, aldus Van den Heuvel.

De motie van treurnis/afkeuring wordt met twaalf stemmen tegen verworpen.