​Gemeente Putten maakt gebruik van andere belastingdeurwaarder

Door het vertrek van de huidige belastingdeurwaarder heeft de gemeente Putten besloten de invorderingswerkzaamheden vanaf het dwangbevel uit te besteden.

Nieuwe belastingdeurwaarder

Dit wordt uitbesteed aan Cannock Chase Public (CCP). CCP is buiten de gemeentegrens al enkele jaren voor de gemeente Putten werkzaam als belastingdeurwaarder. De belastingdeurwaarder voert invorderingswerkzaamheden uit voor de gemeentelijke belastingen en leges. Voor alle andere openstaande vorderingen schakelt de gemeente Putten een gerechtsdeurwaarder in.

Openstaande vordering?
Inwoners die nog een openstaande vordering hebben, ontvangen van de invorderingsambtenaar een herinnering of een aanmaning. Heeft de gemeente Putten hierna nog geen betaling ontvangen? Dan ontvangt men een dwangbevel via CCP per post.