Gemeenten blijven krachten bundelen voor een duurzame regio

De gemeenten op de Noord-Veluwe stemden gisteren (woensdag 15 maart) in met de Regionale Samenwerkingsagenda Noord-Veluwe CO2-reductie en Energietransitie 2023-2024. 

Het gaat om de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem

De samenwerkende gemeenten willen de komende jaren samen concrete projecten realiseren, die structureel bijdragen aan onder meer het verminderen van het energieverbruik in de gebouwde omgeving en de industrie. Hierdoor vermindert de CO2 uitstoot, het gezamenlijke doel van alle gemeenten. Iedere twee jaar stellen de gemeenten gezamenlijk een nieuwe samenwerkingsagenda op.

Beerd Flier, wethouder van gemeente Oldebroek en voorzitter van deze regionale samenwerking op duurzaamheid geeft aan: "We blijven samenwerken om grote regionale opgaven en projecten, zoals de regionale energiestrategie, het isolatieprogramma en de warmtetransitie, goed op te kunnen pakken. Daarnaast werken we ook integraal samen op andere beleidsterreinen, zoals economie en verkeer.’’

Over gemeentegrenzen heen
Een belangrijk doel van de samenwerking is om de opgaven die een grote ruimtelijke impact hebben (over gemeentegrenzen heen) met elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld over een windproject aan de gemeentegrens en ook de aansluiting daarvan op het energienetwerk. Door samen te werken zijn we ook een sterke gesprekspartner in de afstemming met provincie en Rijk.

Voordelen
De samenwerking maakt het mogelijk dat elke gemeente met beperkte beschikbare capaciteit bredere doelen en plannen kan realiseren. Door het bundelen van middelen en projecten worden efficiency voordelen bereikt. Door deze samenwerking worden ervaringen uitgewisseld en kan er kennis gedeeld worden over bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Samenwerking voorzetten
De Noord-Veluwse gemeenten zijn blij om deze samenwerking voort te zetten. Door de samenwerking worden zowel de gemeentelijke als de regionale doelstellingen bereikt.