​Gemeenteraad stemt in met de kadernota

Ondanks de grote ambities van de coalitie (bouw nieuwe binnensportaccommodatie, school Groevenbeek, Halvinkhuizen en ontsluitingsweg) presenteerde het college een sluitende kadernota. Door de grote liquiditeitsbehoefte vanwege deze ambities zal de gemeente een vaste geldlening aan moeten trekken terwijl de rente aan het stijgen is.

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag de kadernota met algemene stemmen aanvaard. Er werden zeven moties ingediend en vier moties werden aangenomen

Zo gaat het college, op verzoek van de ChristenUnie, de mogelijkheden om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen onderzoeken. Op verzoek van Gemeentebelangen zal het college bekijken of (een aantal van) de auto's van de gemeente ook voor anderen beschikbaar gemaakt kunnen worden. Zodat er, in de toekomst, eventueel deelauto’s beschikbaar komen voor inwoners van Putten.

Ook de motie ‘Goed Verhuurderschap’ ingediend door Wij Putten werd unaniem aangenomen. Herman Luitjes van Wij Putten legt uit: “op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Het doel van de wet is het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken bij alle groepen huurders, waaronder kwetsbare groepen. De Wet goed verhuurderschap (Wvg) ontbreekt in de kadernota 2024, terwijl de kadernota inzicht biedt in de nieuwe beleidsvoornemens. Deze wet brengt nieuwe gemeentelijke taken met zich mee, zoals het inrichten van een meldpunt en de handhaving van de wet. Daarom roepen wij het college op om, eventueel samen met buurgemeenten, proactief uitvoering te gaan geven aan deze nieuwe verplichte extra taken.”

Door de motie ‘Fatsoenlijke verkiezingsborden’ van de VVD komt het college voor 1 januari met een raadsvoorstel. “De verkiezingsborden in Putten zijn gedateerd. De afgelopen jaren werden deze borden door derden beklad met haatdragende teksten of tekeningen en er werden andere posters overheen geplakt. Het telkens opnieuw plakken na beschadigingen kan niet duurzaam genoemd worden, zowel qua materiaal als verkeersbewegingen”, aldus fractievoorzitter Albert de Bruin. “Een verkiezingsbord moet aandacht trekken, zodat de politieke partijen gezien worden en de laatste twijfelende kiezers worden gestimuleerd te kiezen en te gaan stemmen. Een verkiezingsbord moet opvallen doordat het positief bijdraagt aan de uitstraling binnen de gemeente Putten. Een gelijke hoeveelheid posterruimte per partij bevordert de eenduidigheid. Daarom verzoeken wij het college om met een raadsvoorstel te komen, voor 1 januari 2024, met als doel om nieuwe uniforme verkiezingsborden met voorbedrukte doeken of digitaal te huren of zelf aan te kopen. Hierbij gebruik te maken van zoveel mogelijk duurzame doeken en materialen die circulair gebruikt kunnen worden en deze nieuwe verkiezingsborden in gebruik te nemen bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024.”