​Gereformeerde Kerk is nu een groene kerk

Met trots heeft de werkgroep 'Groene Kerk' vorige week het schildje van De Groene Kerk op de gevel van het kerkgebouw aan de Achterstraat mogen bevestigen. Hiermee zijn zij de eerste Groene Kerk in Putten.

Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet.

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energie opwekken en omgang met natuur. Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.

"Ons handelen en onze houding ten opzichte van de schepping heeft veel invloed op milieu en klimaat. De Schepping waar we onderdeel van zijn én afhankelijk van zijn. Vanuit een besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, willen groene kerken zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet. Als volgers van Jezus Christus willen we Zijn voorbeeld naleven, in verbondenheid met God, onze medemensen en de hele schepping", legt een van de leden van de werkgroep uit.

De Werkgroep Groene Kerk in de Gereformeerde kerk bestaat inmiddels uit zeven gemeenteleden. De komende tijd zullen zij diverse Groene initiatieven ontwikkelen met betrekking tot het eigen kerkgebouw maar met name ook activiteiten opstarten om gemeenteleden en andere kerken te betrekken bij onze opdracht.