​Gladheidbestrijding in Putten

Het winterweer is weer begonnen. In deze tijd is de kans op gladheid op de wegen en trottoirs groot door (nacht)vorst, ijzel en sneeuw. Dit kan problemen opleveren voor automobilisten, (brom)fietsers en voetgangers.

De gemeente Putten strooit waar mogelijk preventief

Dat wil zeggen dat op basis van een zo betrouwbaar mogelijke weersverwachting wegenzout wordt gestrooid voordat ijsvorming op het wegdek ontstaat. Onder extreme omstandigheden, aanhoudende ijzel of sneeuwval, strooit de gemeente ook daarna.

Waar wordt gestrooid?
De gemeente strooit als eerste de hoofdroutes voor wegen en fietspaden. Bekijk de strooiroutes op www.putten.nl/strooiroutes. De provincie is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op de provinciale wegen en de daarbij behorende fietspaden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op de rijksweg A28.

Waar wordt niet gestrooid?
Niet alle gemeentewegen en -paden zijn in de strooiroutes opgenomen. Bij doodlopende wegen of weggedeeltes is de verkeersintensiteit zo laag, dat strooien nagenoeg geen effect heeft. De gemeente strooit daar niet. Richtlijn hierbij is de afstand van het ongestrooide deel tot een gestrooide weg maximaal zo'n 300 meter bedraagt. De gemeente strooit bovendien niet op particulier terrein, ook niet tegen vergoeding.

Help mee gladheid te bestrijden
De gemeente heeft de handen vol aan het bestrijden van gladheid op rijbanen en fietsroutes. Daarom verzoekt de gemeente haar inwoners dringend het trottoir langs langs de eigen woning of bedrijfspand sneeuwvrij te houden en bij gladheid te strooien. Om hierbij te helpen zijn er weer zoutkisten geplaatst op openbare locaties. Ze liggen aan het begin van een wijk, bij openbare gebouwen of bij seniorenwoningen. De gemeente vraagt om het mengsel uit de zoutkisten op de openbare ruimte/stoep te strooien. Zo levert een ieder een bijdrage aan de verkeersveiligheid. 

De gemeente vult de kisten regelmatig bij. Echter, zijn de kisten (bijna) leeg, maar ook inwoers die zien dat er misbruik of vandalisme wordt gepleegd kunnen dit melden bij de gemeente via www.putten.nl/melding. Of meldt dit telefonisch via telefoonnummer 0341-359611.

Bekijk het locatieoverzicht van de zoutkisten op www.putten.nl/zoutkisten