Gladheidsbestrijding in Putten

Het winterweer is weer begonnen. In deze tijd is de kans op gladheid op de wegen en trottoirs groot. Vooral door (nacht)vorst, ijzel en sneeuw. Dit kan problemen opleveren voor automobilisten, (brom)fietsers en voetgangers. De gemeente Putten strooit als het kan preventief.

Dat betekent dat op basis van een zo betrouwbaar mogelijke weersverwachting wegenzout wordt gestrooid voordat ijsvorming op het wegdek ontstaat.

Onder extreme omstandigheden, aanhoudende ijzel of sneeuwval, strooit de gemeente curatief. Curatief of achteraf strooien vindt plaats wanneer gladheid daadwerkelijk is geconstateerd.

Verkeer bevordert de werking van wegenzout

De gemeente gebruikt wegenzout als dooimiddel. Als een dooimiddel aan water wordt toegevoegd, daalt het vriespunt van het water. Dat betekent dat het water pas bij een lagere temperatuur bevriest. De zoutkorrel trekt vocht uit de omgeving aan. Hierdoor ontstaan een zoutoplossing (pekel) met een lager vriespunt dan water. De pekel laat het ijs, waarmee het in aanraking komt, smelten. Het verkeer bevordert het smeltproces. Doordat de pekel door het verkeer verspreid wordt en de ijslaag door het verkeer losgereden wordt. Bij weinig verkeer is het effect van strooien klein.

Waar wordt gestrooid?
Het gemeentebestuur besluit op welke wegen er wordt gestrooid. Deze routes zijn hoofdroutes genoemd. Voor het strooien wordt er gebruik gemaakt van de volgende prioriteiten:

  • Busroutes
  • Uitvalswegen van openbare diensten zoals brandweer en politie
  • Verbindingswegen tussen de wijken
  • Toegangsroutes naar industrieterreinen en uitvalswegen
  • De belangrijkste fietsroutes naar de scholen
Bekijk het overzicht van de strooiroutes
De provincie is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op de provinciale wegen en de fietspaden die daarbij horen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op de Rijksweg A28. Op particulier terrein wordt niet gestrooid. Ook niet tegen vergoeding.

Strooiroutes
De gemeente strooit als eerste de hoofdroute voor wegen en fietspaden. Bij extreme omstandigheden zoals sneeuw of ijzel, kan er worden ingezet op andere wegen en straten. Dit beslist de pikethouder op basis van tijd en na het strooien van de hoofdroutes. Binnen 1 uur na alarmering wordt er uitgerukt en binnen 2,5 uur na uitrukken is de actie voltooid. Deze tijdsnormen zijn niet van toepassing onder extreme omstandigheden. Denk daarbij aan ijzel of aanhoudende sneeuwval.

Paaltjes verwijderen
De routes worden zo goed mogelijk gestrooid en daarom worden de rood-witte paaltjes op fietspaden en afgesloten wegen verwijderd. Deze paaltjes worden in april 2023 weer terug geplaatst.

Waar wordt niet gestrooid?
Niet alle gemeentewegen en paden zitten in de strooiroutes. Bij doodlopende of afgesloten wegen is weinig verkeer. Strooien heeft bijna geen effect. De gemeente strooit daar niet. Richtlijn hierbij is dat de afstand van het ongestrooide deel tot een gestrooide weg maximaal 300 meter is.

Blijf alert
Strooien kost tijd. Dus blijf bij plotseling opkomende gladheid als weggebruiker extra voorzichtig. Het kan zijn dat de strooiauto nog niet klaar is met de route. Bovendien kunnen extreme weersomstandigheden tot gevolg hebben dat strooien geen of onvoldoende effect heeft. Ook kan plaatselijk de gladheid afwijken, bijvoorbeeld op bruggen of viaducten. Het is dus belangrijk om als weggebruiker alert te blijven.

Help mee gladheid te bestrijden
De gemeente heeft de handen vol aan het bestrijden van gladheid op rijbanen en fietsroutes. Daarom worden inwoners gevraagd om het trottoir zelf sneeuwvrij te houden en bij gladheid te strooien. Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna te strooien. Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. Houd bij het vegen straatkolken vrij van sneeuw. Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout. Strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt en strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Zoutkisten
De gemeente plaatst vanaf begin december weer een aantal zoutkisten op openbare plekken. De zoutkisten liggen aan het begin van een wijk, bij openbare gebouwen of bij seniorenwoningen. De kisten worden gevuld met een mengsel van zout en zand. Zout alleen werkt pas als het veelvuldig bereden wordt. Door zout te mengen met zand ontstaat een strooimiddel dat prima te gebruiken is op trottoirs en wegen die minder bereden worden. De gemeente vraagt haar inwoners om met het zout/zand mengsel uit de zoutkisten de openbare ruimte/stoep te strooien. Zo levert iedereen een bijdrage aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

Bekijk het locatieoverzicht van de zoutkisten
De gemeente vult de kisten regelmatig bij. Zijn de kisten (bijna) leeg? Med dit dan bij de gemeente via www.putten.nl/melding of telefonisch via telefoonnummer 0341-359611.