Goede score op het gebied van afvalinzameling

De hoeveelheid restafval in Putten was met 66 kilo per inwoner per jaar beduidend lager dan bij gemeenten van vergelijkbare omvang (128 kilo per inwoner). Ook de totale hoeveelheid huishoudelijk afval was met 385 kilo per inwoner lager dan elders (535 kilo per inwoner).

Dit blijkt uit de zogeheten Benchmark Afval 2022

Verantwoordelijk wethouder Sander van Nieuwenhuizen is blij met deze uitkomst: “Onze inwoners verdienen echt een compliment hiervoor. Mede daardoor kunnen wij onze tarieven, in vergelijking met veel andere gemeenten, laag houden. Streven blijft echter om nog veel minder restafval in te zamelen. In 2025 willen wij naar 30 kilo per inwoner per jaar.”

Leerpunten
De uitkomst van de benchmark betekent volgens de wethouder niet dat álles goed loopt. “Er zit nog teveel GFTe in het restafval. Dan heb ik het over groente, fruit en etensresten. Van GFTe kun je onder andere compost maken, maar als het bij het restafval zit dan kun je het nergens meer voor gebruiken. Op dat punt kan het nog beter in Putten. Om daar wat aan te doen starten we begin 2023 een communicatiecampagne”, zegt Van Nieuwenhuizen.

Uit de benchmark kwam ook naar voren dat het afvalbrengstation in vergelijking met andere gemeenten betrekkelijk weinig open is. Daarnaast kent Putten weinig voorzieningen voor het inzamelen van glas en textiel. “Er is nog voldoende werk aan de winkel. Komend jaar bezien we waar verbeteringen mogelijk zijn”, zegt de wethouder.

Benchmark Afval
In de Benchmark Afval zijn de aanpak en de prestaties van de gemeente Putten op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer vergeleken met die van andere, vergelijkbare, gemeenten. Het peiljaar voor de benchmark was 2021.