​Gratis bier (column)

Als je goed op de centen let, hou je geld over in plaats van dat je te kort komt. Met onze coalitiegenoten heeft Gemeentebelangen Putten een stevig financieel coalitieakkoord afgesproken waardoor de gemeente Putten dit jaar 5,3 miljoen over houdt. 

Dit terwijl de belastingen in Putten laag zijn, Putten behoort tot de tien gemeenten met de laagste woonlasten

Die 5,3 miljoen is uw geld, de inwoners van Putten. En u mag van de gemeenteraad verwachten dat het verantwoord wordt besteed. Dat betekent dat wat Gemeentebelangen Putten betreft het geld niet wordt uitgedeeld aan bepaalde groepen inwoners of wordt verkwist aan dure prestige projecten. Wel willen we een aantal noodzakelijke uitgaven doen.

Eén van die uitgave betreft het op peilhouden van onze jeugdzorg en onderwijs. Zo gaat er de komende jaren 38 miljoen euro geïnvesteerd worden in de schoolgebouwen. Deze financiële injectie wordt gebruikt voor de renovatie en modernisering van de bestaande schoolgebouwen. De gemeente is verplicht daaraan bij te dragen en dat willen wij ook op een goede manier doen zodat we ook in Putten een middelbare school kunnen behouden voor onze jeugd.

Andere uitgaven zijn een nieuwe sporthal en de zuidelijke ontsluitingsweg. Die laatste weg is nodig om de wijk Halvinkhuizen goed bereikbaar te maken. Want zonder zuidelijke ontsluitingsweg kunnen niet alle ongeveer 1300 woningen daar gebouwd worden. Ook twee investeringen die miljoenen zullen kosten.

Kortom, willen we komende jaren grote uitgaven doen voor onze voorzieningen in Putten, dan is het nu zaak om goed te sparen en niet 5,3 miljoen als sinterklaas uit te gaan delen. Want anders komt de rekening later en zullen de belastingen in de toekomst omhoog gaan. Laten we ons hoeden voor partijen die nu gratis bier beloven.

Gemeentebelangen Putten schrijft met enige regelmaat een column voor Puttense Zaken. Deze keer is het de beurt aan Henk Koornneef, raadslid Gemeentebelangen Putten