Grinwis: 'Aanpak stikstof moet veel rechtmatiger'

Tweede Kamerlid Pieter Grinwis was naar Putten gekomen om tijdens de ledenvergadering van de lokale ChristenUnie te praten over de stikstofproblematiek en de standpunten van de partij.

De ledenvergadering werd gehouden op boerderij Veldhoef van de familie Van Kempen op Gerven.

Als boerenzoon kent Grinwis deze problematiek van zeer dichtbij, en hij kon dan ook goed ingaan op de punten die Aalt van Kempen aandroeg. Al langer dan twintig jaar is van Kempen pachthouder van een melkveebedrijf, en bovendien zit hij midden in een natuurgebied. Hij weet dus alles af van de ingewikkelde wet- en regelgeving rond de veehouderij. Ook heeft Van Kempen zich dienstbaar gemaakt door in diverse landbouworganisaties zijn kennis en zijn persoonlijkheid in te zetten om goede oplossingen te vinden. Grinwis en Van Kempen waren het volledig met elkaar eens dat de overheid te lang heeft gewacht om de problematiek aan te pakken. Zo was de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet meer dan een schijnoplossing. De frustratie en de protesten van nu zijn dan ook volledig te begrijpen.  

Grinwis gaf aan dat het allereerst veel rechtvaardiger moet. "Nu is er een kaart gepresenteerd met alleen een opgave voor de veehouderij. Dat kan niet. Industrie, verkeer en luchtvaart moeten ook leveren. Het is een gezamenlijke opdracht van ons allemaal en het kan niet waar zijn dat alleen de veehouderij moet starten en dat we de rest later wel zien."

Niet alleen Grinwis en Van Kempen voerden een goed en verhelderend gesprek, ook vanuit de leden van de ChristenUnie kwamen er veel vragen. Op een plezierige manier maakte Grinwis duidelijk dat het echte probleem niet zit in de stikstof zelf, maar in een aantal stikstofverbindingen. En hij benadrukte: "Hoe begrijpelijk de protesten ook zijn, op deze manier worden de problemen niet opgelost. We moeten aan tafel, juist met de boeren, en we moeten hun vakmanschap gebruiken om maatwerkoplossingen te vinden, die per gebied verschillend zijn. Alle boeren beseffen heus wel dat het zo niet door kan gaan. En zeker christenen zullen ervan doordrongen zijn dat het een grote opdracht is om goede rentmeesters te zijn over de schepping."