​Henslare (column)

Al jaren is er een enorm tekort aan bedrijventerreinen in Putten met de pijnlijke consequentie dat bedrijven Putten verlaten met de bijbehorende werkgelegenheid. 

Putten wordt op deze wijze steeds meer een lastig bereikbaar forenzen dorp.

Er werd doorverwezen naar omliggende plaatsen en ook daar ontstaat inmiddels weer schaarste. Er wordt nu voorgesteld om 7 hectare grond aan de Henslare te ontwikkelen als bedrijventerrein. Helaas blijft dit een druppel op de gloeiende plaat en boeren we per saldo nog steeds achteruit doordat andere oudere bedrijventerreinen (14 hectare) anders bestemd gaan worden.

Het ontbreekt aan visie op bedrijventerreinen en ruimtelijke ontwikkeling voor de lange termijn. Iedere hectare is zeer welkom voor bedrijven maar de gemeente Putten blijft dezelfde fout maken. Telkens een klein bedrijventerrein als lint om een woonwijk heen waardoor het dorp wordt opgesloten. Het aanzicht van het dorp wordt er niet fraaier van en toekomstige woningbouw wordt gehinderd. Waar is en blijft de grotere visie op het dorp in plaats van het verder werken aan een lelijke planologische lappendeken.

Waarom niet de keuze om eventueel samen met Ermelo langs de A28 een bedrijventerrein te gaan ontwikkelen? Henslare kan worden gebruikt voor de benodigde woningbouw en op langere termijn kan zelfs Keizerswoert verhuizen naar de A28. Keizerswoert is omgeven door geweldige natuur en de uitgelezen plek voor woningbouw in de verre toekomst.

Neem het voorbeeld Waterfront in Harderwijk, kijk eens wat een visie van 20 of 25 jaar geleden heeft bewerkstelligd. Durf eens verder te kijken in plaats van het hapsnap zoeken naar kleine oplossingen voor grote problemen. Fijn dat de gemeente Putten inmiddels de inwoners vraagt naar hun mening via een enquête maar het was wel zo verstandig geweest als we de afgelopen jaren beter hadden benut.

De VVD Putten is ambitieus en durft verder te kijken!

VVD Putten zal met enige regelmaat een column schrijven voor Puttense Zaken. Deze keer is het de beurt aan Jorrit Heinen. Reageren? Stuur een email naar info@puttensezaken.nl.