Hoogendijk blikt terug op het afgelopen politieke jaar

Zo vlak voordat het zomerreces ingaat blikt Robin Hoogendijk, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, uitgebreid terug op het afgelopen politieke jaar.

“Deze coalitie, dit college is nog niet eens 2 jaar bezig, ik ben tevreden over de afgelopen periode, een korte periode als je beseft dat je pas sinds augustus 2022 aan het roer staat.”

 
Jaarrekening
“We hebben een voordelig saldo van 5,385 miljoen euro. En dat is hard nodig, want we gaan een aantal grote projecten oppakken. Grote projecten die nodig zijn voor Putten, om leefbaar en bereikbaar te blijven. Er is genoeg geld en we hoeven niet te bezuinigen. We zijn en blijven in de top 10 staan van de goedkoopste gemeenten en als we slim blijven samenwerken en vertrouwen houden van onze inwoners dan blijft onze gemeente een zelfstandige gemeente”, aldus Hoogendijk. “De belastingen blijven laag en kunnen laag blijven als we daar allemaal een steentje aan bijdragen. Schoonhouden van de openbare ruimte, gewoon je afval niet op straat weggooien, geen afvaldumpingen, afval scheiden, zomaar een paar zaken die iedereen kan doen.”
 
Openbare ruimte
Hoogendijk vervolgt: “We hebben meer kosten gemaakt voor de speelvoorzieningen en we hebben nu veilige voorzieningen waar naar hartenlust gespeeld kan worden. Wat mij betreft gaan we groenstroken verkopen onder de voorwaarde dat de koper ervoor zorgt dat deze stroken veilig en groen blijven. Zo betrek je ook steeds meer de inwoners bij het mooi houden van de eigen woonomgeving”, aldus Hoogendijk. “We zijn eigenaar van aangekochte gronden aan de Putterbrink en willen daar geen woningbouw. Zouden we daar de volkstuinen kunnen positioneren? Met goede afspraken, ook met de bewoners binnen dit gebied, zou je een mooie stap kunnen maken om dit gebied voor altijd groen te houden.”
  
Inclusief Groep en een inclusieve samenleving
“Steeds meer mensen met een beperking krijgen mogelijkheden om te werken bij reguliere bedrijven. Gevolg hiervan is een uitstroom bij de Inclusief Groep (een samenwerking van gemeenten om mensen met een beperking aan het werk te houden). Nu de Inclusief Groep steeds minder medewerkers heeft en de gemeente vervolgens hogere kosten moet maken om externen in te huren, vraag ik mij af wat de toegevoegde waarde van de Inclusief Groep nog is. Hoeveel Puttenaren zijn hier nog in dienst? Kunnen deze mensen niet door de gemeente worden gefaciliteerd, zodat we de Inclusief Groep niet meer nodig hebben of anders gebruik kunnen maken van hun diensten.”
 
“Ik heb een hekel aan pamperen. Dat mensen die niet meer zelfredzaam zijn, niet meer de eigen verantwoordelijkheid nemen en al gauw wijzen naar de overheid die alles maar moet oplossen. We hebben steeds meer mensen in Nederland, we zitten al op 18 miljoen inwoners en het grondgebied van Nederland is niet groter geworden, nee zelfs kleiner. Ook in Putten neemt het inwoneraantal toe. Dat vraagt om elkaar te accepteren en te respecteren wie we zijn. Ook dat zorgt voor een inclusieve samenleving.”
 
Woningbouwprogramma hoogste prioriteit
“Het woningbouwprogramma heeft de hoogste prioriteit. Het is heel vervelend dat de rechter steeds vaker bij de plannen wordt betrokken als men er niet uit weet te komen. Lange procedures kosten veel tijd en geld. Ook stopt daardoor de verdere uitvoering van plannen en wordt er niet gebouwd. Dit kun je dan het college niet verwijten”, legt Hoogendijk uit. “Het woningbouwprogramma Halvinkhuizen gaat door. Maar met één ondernemer blijft het bij onderhandelingen. Die wil niet meebewegen. Door het college zijn meerdere opties aangeboden om elders verder te gaan met dit bedrijf. De ondernemer blijft nee zeggen en wil blijven onderhandelen. Voor Gemeentebelangen Putten is de grens van blijven praten al lang geleden gepasseerd. Groen licht aan het college om te komen met het bestemmingsplan, te stoppen met verdere gesprekken en over te gaan tot onteigenen.”
  
“Het is goed dat het college met alle betrokkenen in gesprek blijft over De Bosrande, maar ook in deze wil ik nu daadkracht zien van het college. Of de ondernemer komt nu met een plan voor uitvoering voor het bouwen van woningen of we stoppen met praten en zetten de ambtelijke capaciteit in voor andere projecten. Dan krijgt wat ons betreft de woningbouwlocatie Ambachtstraat meer aandacht.”
 
“Aan onze plicht om statushouders te huisvesten voldoen wij. Maar tegelijkertijd jeukt het mij enorm dat we voor onze eigen bevolking onvoldoende woningen beschikbaar hebben”, vindt Hoogendijk. “De politieke partijen die destijds de mond er vol van hadden en wilden dat gehandhaafd werd op tijdelijke huisvesting van Puttenaren op vakantieparken hebben voor vertraging in het woningbouwprogramma gezorgd. Deze partijen schreeuwen nu het hardst om woningen. En dat noem ik dus te triest voor woorden.”
 
Infrastructuur
“De ontsluitingsweg voor de woonwijk Halvinkhuizen is hard nodig. Daardoor zal ook de toename van het doorgaand verkeer over de Van Geenstraat, Harderwijkerstraat en de Engweg afnemen”, meent Hoogendijk. “Met inwoners in Huinen maar ook met de Vrienden van Huinen hebben we nu meerdere keren gesproken. Hun zorg is ook onze zorg. Die weg moet er komen, maar wel met zo min mogelijk overlast van die weg. Tegelijkertijd moeten we er wel voor zorgen dat de weg kan aanhaken op de bestaande infrastructuur. Belangrijk voor Putten en Huinen. De tijd blijft niet stilstaan, ook niet in Huinen.”
 
Sport
“De ondersteuning van sport en ontspanning en de bouw van een nieuwe sporthal is een flinke klus. Ook financieel. We schuiven niet door, maar het wordt financieel gezien wel spannend. Ik reken erop dat de sportverenigingen laten zien dat zij actief meedoen en niet langs het veld wat blijven roepen. Een nieuwe sporthal is nodig en we moeten echt samenwerken om dat te realiseren”, aldus Hoogendijk.
 
Geschiedenis
“Online hebben we de geschiedenis van Putten middels www.verhaalvanputten.nl al eerder gelanceerd. Is er naast de Gedachtenisruimte, Museum De Tien Malen en de Mariahoeve nog behoefte aan een historisch museum in Putten? We zien de resultaten van het onderzoek met belangstelling tegemoet”, geeft Hoogendijk aan. “Voordat er ergens gebouwd wordt is er oog voor de schatten in de grond. Opgravingen en bijzonderheden worden vastgelegd. Het zou mooi zijn dat na het realiseren van een woonwijk als deze aangetroffen schatten een plekje krijgen, waarin de bijzonderheden van dat gebied zichtbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld door het maken van een informatieboekje. Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden.”
 
Vergrijzing, ook een zorg
“Ook in Putten neemt de vergrijzing toe en daardoor is er ook meer behoefte aan zorg. Ook in die laatste fase van het leven is het belangrijk om dit in een eigen vertrouwde omgeving te kunnen doen. Gemeentebelangen Putten is een groot voorstander van een hospice in Putten, zodat onze inwoners hiervoor niet meer naar Ermelo of Nijkerk hoeven te gaan. Ook voor de naasten geeft dit veel meer mogelijkheden om een dierbare in een eigen vertrouwde omgeving te bezoeken en bij te kunnen staan. Wat ons betreft gaat het er niet over of dit financieel rendabel is. We moeten denken in mogelijkheden. We zien het onderzoeksrapport met belangstelling tegemoet.”
  
Reuring in Putten
“Gemeentebelangen pleit al jaren voor meer reuring in Putten. Dan bedoelen we niet politieke reuring, zoals in de gemeente Ermelo. Zeker niet. Maar waar we wel wat jaloers op zijn is alle andere reuring in Ermelo en Harderwijk. Ook gaan hier veel Puttenaren heen, omdat deze evenementen niet in Putten worden georganiseerd”, meent Hoogendijk. “Vanaf het begin dat deze coalitie is begonnen is er meer georganiseerd in ons eigen mooie dorp. De kermis kwam terug in het centrum en als het een beetje meezit hebben we dadelijk aan het eind van dit jaar een tijdelijke ijsbaan. Dan hoeven we niet meer naar Ermelo en Harderwijk. Ook de verruiming van de openingstijden voor de horeca is nu een feit. Nu is het aan de ondernemers om daar wat mee te gaan doen, wel met respect voor de zondagsrust. Dat is een groot goed waar we graag het verschil maken met de omliggende gemeenten.” Hoogendijk vervolgt: “Eindelijk beginnen we, aan het einde van dit jaar, aan de renovatie van ons centrum. We gaan het mooier, veiliger en beter bereikbaar maken. En daar kunnen we dan de komende jaren van genieten. Maar nog wel eerst door de zure appel heen bijten. Renovatiewerkzaamheden gaan voor overlast zorgen. Het is even niet anders.”
  
Slim samenwerken
“Steeds meer overheidstaken gaan naar de gemeenten en er is steeds meer kennis nodig om dit alles op te pakken. Dan is slim samenwerken nodig. Een voorwaarde om als Putten zelfstandig te blijven. De aansluiting bij de Foodvalley, dat ziet Gemeentebelangen Putten als een win-win situatie. Zowel voor Putten als voor de deelnemende gemeenten die al deel uitmaken van de Foodvalley. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat we al jarenlang hebben samengewerkt met de andere omliggende gemeenten. Samenwerken als dit goed is voor Putten betekent vaak voor die gemeenten ook een meerwaarde is. Maatwerk is belangrijk zolang dit voor onze gemeente voordelen heeft.”
 
Veilig Putten
“Gemeentebelangen Putten is trots op onze vrijwilligers die deel uitmaken van de brandweer. Zij die er al jaren bij zijn maar ook zij die zich als vrijwilliger recent hebben aangemeld of nog gaan aanmelden. Wij zijn hun dankbaar dat zij deze belangrijke taak voor ons dorp op zich nemen”, vindt Hoogendijk. “Volgens mij hebben we nog steeds die extra spuitwagen. We zijn ook blij met onze burgemeester die al die jaren voor en achter onze vrijwilligers staat en is blijven staan. Daarvoor onze dank. Met politie en Boa’s, maar ook met verschillende toezichthouders en lokale en bovenlokale partners is het van groot belang dat het in Putten veilig blijft. Inwoners met lege schuren lopen de kans om door criminelen benaderd te worden. Het is fijn om te weten dat zij dan niet alleen staan. Ondermijning, maar ook het onder druk zetten van gezagdragers, of eigenlijk, het onder druk zetten van wie dan ook. Daar moet direct op worden gereageerd. Hiervoor geldt wat ons betreft zero tolerance.”