Hoogendijk blikt terug op 2020 en kijkt naar de toekomst

Fractievoorzitter Hoogendijk van Gemeentebelangen blikt terug op 2020 en kijkt naar de toekomst. "Het jaar 2020 zullen we niet gauw vergeten. Een onderschat virus zette de wereld op zijn kop en veroorzaakte veel leed. Wie Corona overleefde zal mogelijk nog jarenlang last hebben van de gevolgen", aldus Hoogendijk.

Leek het er op dat dit virus niet in Putten zou toeslaan, intussen weten we wel beter.

"We zullen ongetwijfeld als mensheid verder gaan en de aarde blijft ronddraaien."

Hoogendijk kijkt zeer tevreden terug op het afgelopen politieke jaar. "Ook in het jaar 2020 heeft Gemeentebelangen laten zien het verschil te kunnen maken. Neem bijvoorbeeld het woningbouwprogramma in het natuurgebiedje Husselsesteeg/Putterbrink. Gemeentebelangen stond eerst alleen en met steun van de bevolking kregen we uiteindelijk voldoende steun om dit programma niet door te laten gaan. Voor Gemeentebelangen had het woningbouwprogramma in Putten Zuid de absolute voorkeur, uiteindelijk zijn de overige partijen ook hiervoor gezwicht. We gaan binnenkort bouwen en voor mijn partij betekent dit bouwen voor onze eigen bevolking", aldus Hoogendijk. "Enne, laat ondertussen die trap- en speelveldjes met rust. De kids moeten we kunnen blijven motiveren om buiten te blijven spelen in plaats van alleen op social media bezig te zijn."

"Ook al heeft de gemeenteraad (nog) niet besloten, Gemeentebelangen is een voorvechter om geen arbeidsmigranten te laten wonen in woonwijken. Ook vinden we dat Puttenaren die kunnen werken ook gaan werken voor onze bedrijven. Dat scheelt enorm in de toeloop van arbeidsmigranten", legt Hoogendijk uit.

"Investeren in duurzame en energie neutrale woningen, allemaal best wat Europa en Den Haag van ons willen. Maar dat betekent voor mijn partij wel dat woningeigenaren hiervoor niet de rekening gepresenteerd mogen krijgen. Uiteraard vergeten we ook de agrarische sector niet. Wij steunen onze boeren in de strijd om hun voortbestaan. Daar komen we richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en zeker de jaren hierna graag bij u op terug."

"Wat zal het jaar 2021 ons politiek gezien gaan brengen? Ik denk dat het een jaar wordt waarin we blij mogen zijn dat iedereen of gevaccineerd of intussen immuun is geworden voor het Coronavirus. Dan kunnen we terug naar de tijd voor Corona waar we weer gewoon kunnen doen wat we altijd al deden. Genieten van onze vrijheid! Maar ik hoop dat we ook geleerd hebben van de tijd met Corona. Met het volle besef dat gezondheid een groot goed is en dat we ook kunnen genieten van de kleine dingen en gebeurtenissen in ons leven. Tot die tijd steunen en ondersteunen we onze horeca, winkels, (sport) verenigingen die geconfronteerd worden met de financiële gevolgen."

"Politiek gezien gaan we ons dit jaar opmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De persoonlijke contacten hebben we het afgelopen jaar zeker gemist, ook met onze leden en nieuwe leden. Het ledenaantal van Gemeentebelangen blijft groeien en ook de jongeren in onze gemeente worden lid. Dat zorgt voor betrokkenheid met ons dorp en onze partij. We hopen dat veel Puttenaren op Gemeentebelangen gaan stemmen en we brede steun krijgen voor onze inzet van de afgelopen periode", aldus Hoogendijk. "Puttenaren voelen zich thuis bij Gemeentebelangen en willen voor de belangen van onze gemeente opkomen. Ik ben blij dat twee nieuwe commissieleden kennis gaan maken en ervaring op gaan doen binnen de politieke arena. Zij kunnen dadelijk na deze verkiezingen de Puttense belangen gaan behartigen en samen met hen blijft Gemeentebelangen het verschil maken."