​Informatiebijeenkomst Erfgoedbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 23 april 2024 het besluit genomen om zo’n vijfentwintig panden als voorlopig monument aan te wijzen. Deze panden vallen nu onder de voorbescherming van de Erfgoedverordening.

Het college trekt bij het opstellen van het Erfgoedbeleid op met historische verenigingen en betrokken inwoners

Hiervoor namen op 11 december 2023 een aantal inwoners en leden van Platform Cultuurhistorisch Erfgoed Putten deel aan een openbare thema-avond over de mogelijke opzet van de nieuwe uitgangspunten van het Erfgoedbeleid van de gemeente Putten.

In vervolg op de bijeenkomst van 11 december is er op 22 mei een tweede informatiebijeenkomst. De gemeente wil de belangstellenden in het erfgoedbeleid en inwoners van de gemeente Putten, die avond bijpraten over de opzet van het nieuwe beleid en het vervolgtraject. Het doel van de gemeente is om na de zomer het nieuwe Erfgoedbeleid aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden. Belangstellenden zijn welkom om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het gemeentehuis van Putten (Fontanusplein 1).

Aanmelden voor deze avond kan bij Reinier den Boer via het emailadres [email protected] of neem een kijkje op de website van de gemeente Putten www.putten.nl/erfgoedbeleid.