Inloopbijeenkomst over bedrijventerrein Henslare

​De gemeente Putten houdt op maandagavond 28 november een inloopbijeenkomst over het toekomstige bedrijventerrein Henslare. De avond staat in het teken van het voorontwerp van het bestemmingsplan.

Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 uur en 20.00 uur in De Aker aan het Fontanusplein 2

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voorontwerp
Er is veel vraag naar nieuw bedrijventerrein. Het voorontwerp van het bestemmingsplan gaat in op het eerste deel van het bedrijventerrein met een grootte van ongeveer zes hectare. Het gaat hierbij om een globaal plan dat nog géén gedetailleerd eindbeeld geeft van de nieuwe situatie. Er is nog ruimte voor inrichtingsvarianten.

Inloopavond
Tijdens de inloopavond kunnen belangstellenden de ontwerptekeningen zien en lichten medewerkers van de gemeente de plannen toe. Ook beantwoorden zij alle vragen en gaan met de aanwezigen in gesprek. De opbrengst van de inloopavond wordt verwerkt in het bestemmingsplan, samen met de opbrengsten uit de gesprekken met omwonenden en ondernemers. De gemeente streeft ernaar om het bestemmingsplan nog voor het einde van dit jaar ter inzage te leggen.

Kijk voor meer informatie op de website www.putten.nl/henslare.