Inwoners Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Putten steunen lokale verenigingen massaal tijdens lockdown

De afgelopen weken hebben vele inwoners van Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Putten gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen.

194 clubs ontvangen verenigingsondersteuning.

Via Rabo ClubSupport zijn er 194 bestedingsdoelen opgegeven door lokale verenigingen voor ondersteuning en stemden Rabobank-leden vervolgens op welke doelen daadwerkelijk ondersteund moeten worden met kennis, netwerk en financiële middelen. Uit een recent Rabobank-onderzoek blijkt dat het Nederlandse verenigingsleven bijdraagt aan ons sociale welzijn, maar dat dit wel onder druk staat door corona. Zeker nu de maatregelen nog meer zijn aangescherpt komt de ondersteuning voor deze verenigingen dus als geroepen.

Tijdens de lockdown tussen maart en juli van dit jaar viel het verenigingsleven voor een groot deel stil: competities werden opgeschort, optredens gecanceld en bijeenkomsten afgelast. Uit onderzoek uitgevoerd door de Rabobank blijkt dat in normale tijden 64 procent van de inwoners uit de provincie Gelderland die betrokken zijn bij een vereniging, tenminste één keer per week op de club is. Waar dit tijdens de lockdown van afgelopen maart en april nog maar 22 procent was. Ruim 71 procent van de betrokken inwoners geeft dan ook aan zijn club of vereniging gemist te hebben.  
 
Om ons unieke verenigingsleven in stand te houden konden verenigingen de afgelopen maanden bestedingsdoelen voor hun club of vereniging opgeven om ondersteund te worden door de Rabobank op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Vervolgens stemden Rabobank-leden op de doelen die volgens hen daadwerkelijk ondersteuning moeten krijgen.
 
Vereniging ‘De Nijeboulers’ gaat aan de slag met verduurzaming
194 verenigingen uit de regio krijgen vanuit Rabo ClubSupport dit jaar ondersteuning. Een van deze clubs is ‘De Nijeboulers’. Zij gebruiken de steun voor het op een andere manier verwarmen van het clubhuis. CSV Dindoa gaat aan de slag met het opleiden van jeugdtrainers. Fietscrossclub Putten wil de ondersteuning gebruiken voor onderhoud aan de baan en Stichting Leergeld Randmeren wil ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen aan onderwijs(activiteiten).    
 
Betrokken verenigingslid zorgt voor betrokken buurt
Uit het onderzoek blijkt ook dat de betrokkenheid bij een club of vereniging positief samenhangt met het welzijn van de leden. Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn meer tevreden over hun sociale leven en voelen zich meer verbonden met hun leefomgeving dan personen die niet actief betrokken zijn.
 
‘’De resultaten van het onderzoek laten zien dat het juist in deze periode ontzettend belangrijk is dat we onze lokale clubs en verenigingen blijven steunen. De club of vereniging blijkt een belangrijke plek in te nemen in ons sociale leven. Daarnaast zien we dat velen het financieel zwaar hebben. Daarom blijven wij ons vanuit Rabo ClubSupport inzetten voor het rijke verenigingsleven in Nederland. De enorme hoeveelheid aanmeldingen en stemmen wijst op een grote betrokkenheid van de inwoners van Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Putten. Onze clubs en verenigingen hebben ons dit jaar meer nodig dan ooit tevoren. Ik vind het ontzettend mooi om te zien dat wij als Rabobank samen met alle leden hen met onze kennis, ons netwerk en financiële middelen kunnen ondersteunen’’, aldus Paul Verhoef, algemeen directeur Rabobank Randmeren.
 
Resultaten Rabo ClubSupport
Dit jaar hebben zich landelijk meer dan 30.000 clubs opgegeven, dat zijn er bijna de helft meer dan in 2019. In Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Putten hebben 161 verenigingen zich aangemeld. Tot en met 25 oktober konden Rabobank-leden via de Rabo App stemmen  op hun favoriete club of vereniging.
 
Deze week zijn de resultaten bekendgemaakt en werden 194 verenigingen uit de regio verrast met een online finale. Rabobank heeft een inspirerend programma samengesteld met Peter van Baak als gastspreker. Het thema 'Financieel gezond de crisis door' en de bekendmaking van de top-3 stond centraal.
 
Meer informatie vind je op Rabobank.nl/clubsupport.
 
De volledige publicatie van het verenigingsonderzoek is te vinden op www.economie.rabobank.com.