Inwoners hebben adoptieboom ontvangen

​Om ons dorp duurzamer en klimaatbestendig te maken stelde de gemeente Putten eind november 2023 honderdvijftig bomen beschikbaar. De afgelopen weken ontvingen honderdvijftig inwoners hun boom.

Met dit boomadoptieplan dragen gemeente en inwoners hun steentje bij aan klimaatadaptie

Het boomadoptieplan houdt in dat de gemeente Putten vanaf 2021 voor een periode van vijf jaar bomen ter beschikking stellen aan haar inwoners. In totaal zijn er nu 580 adressen voorzien van een adoptieboom. Door een boom te adopteren werken inwoners met de gemeente samen aan de lokale biodiversiteit en de klimaatdoelstellingen.

Wethouder Sander van Nieuwenhuizengeeft hierover aan: "Een van onze ambities is om Putten nog groener te maken dan het nu is. Dat doen we door op verschillende plekken in plantsoenen meer bomen aan te planten. Maar dat doen we ook graag samen met onze inwoners. Het is mooi om te zien dat veel inwoners graag een extra boom in de tuin willen planten. We hebben ook ruim meer inschrijvingen gehad dan het beschikbare aantal bomen. Uiteindelijk hebben we 150 bomen bezorgd bij inwoners thuis, die zo bijdragen aan het vergroenen van Putten."

De gemeente gaf bij de boom ook een uitleg over het aanplanten van de boom. In het najaar van 2024 biedt de gemeente Putten weer 150 bomen ter adoptie aan.