Krijgt Putten een informatie- en documentatiecentrum?

Een locatie waar inwoners van Putten terecht kunnen voor meer informatie over hun familieachtergrond, uitleg over het ontstaan van het Puttense landschap of een workshop Puttens Praoten kunnen volgen. Johan Grift en Henk van der Zwaag, beiden actief bij het Puttens Historisch Genootschap, zien het al helemaal voor zich.

'Wat zou het mooi zijn als er een toegankelijke locatie is waar iedereen welkom is met vragen over Putten'

"Vragen over het verleden van ons mooie dorp Putten, maar ook vragen over heden en de toekomst. Een plek waar met behulp van hedendaagse communicatiemiddelen op een interactieve manier informatie in de meest brede zin wordt verstrekt.” Johan vindt het belangrijk dat ook de nieuwe generaties zich betrokken voelen bij het erfgoed van Putten. “Dit zou bijvoorbeeld kunnen door scholen actief te betrekken en een educatie-programma op te richten.”

Behoeftepoll
Onder het motto 'Vullie heuren greeg wa’je d’r van vienen' is er van 1 augustus tot eind september een behoeftepoll uitgezet waar iedereen zijn of haar mening kan laten horen. Want de heren geven wel aan dat het belangrijk is dat er draagvlak is voor een dergelijk centrum. In de behoeftepoll worden ook vragen gesteld over de locatie, de informatie en er wordt naar ideeën gevraagd.

“Bij de roadshows van het Puttens Historisch Genootschap in 2015 hebben we gezien dat Puttenaren heel geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Putten en ook bij de PHG boekenmarkt in de Dorpsstraat lopen regelmatig bezoekers binnen met vragen over Putten. Op dit moment is er niet echt een goede locatie waar deze mensen met hun vragen terecht kunnen. Een Informatie- en Documentatiecentrum op een laagdrempelige locatie zou hier perfect voor zijn", aldus Henk.

Platform Cultuurhistorisch Erfgoed Putten
In maart 2022 hebben de culturele erfgoed-organisaties van Putten besloten samen een platform op te richten. Vanuit dit platform willen zij de krachten bundelen om inwoners en bezoekers van Putten nog beter informeren over het cultureel erfgoed van Putten. Ook willen zij zich samen inzetten voor behoud van natuur en erfgoed en kunnen ze vraagstukken die overkoepelend zijn gezamenlijk oppakken, zoals bijvoorbeeld de werving van vrijwilligers. Partijen die vertegenwoordigd zijn in het platform naast het Puttens Historisch Genootschap zijn Stichting Oktober 44, Landgoed Schovenhorst, Bekenstichting, Molen ‘t Hert, Stichting Natuur & Milieu Putten, en het Putter Stoomgemaal. Met de oprichting van het Platform willen de partijen ook invulling geven aan de Cultuurvisie 2021-2024 van de gemeente Putten. Kortom pro-actief met elkaar aan de slag.

Mocht uit de enquête blijken dat het initiatief voor een informatie- en documentatiecentrum voorziet in een behoefte dan zullen de betrokken partijen gezamenlijk handen en voeten geven aan het plan. De heren geven aan dat samenwerking met andere partijen zoals Gemeente Putten en VVV Putten voor hen ook belangrijk is. Dat blijkt nu al doordat de VVV de uitvoering van de behoeftepoll verzorgd.

Elke mening is belangrijk
Vul de vragenlijst in en maak kans op het nieuwe boek ‘Putters en Puttenaren deel II’.  De behoeftepoll is te vinden via de QR-code, of via www.vvvputten.nl/behoeftepoll. Liever niet digitaal? Bij VVV Putten is het ook mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen.