​Langetermijnoplossingen duurzaamheid niet uit het oog verliezen (column)

De snel stijgende prijzen voor gas en andere energie zijn een grote bron van zorg voor iedereen en ook voor de SGP.

Ook Europees vragen we daar aandacht voor.

"We moeten oppassen met EU-maatregelen die de prijzen nu nog verder opdrijven, zoals CO2-heffingen. Dit is niet het moment", zegt Bert-Jan Ruissen van SGP Europarlement. "In plaats van extra eisen en heffingen, willen we extra energiebronnen. De EU moet nieuwe kerncentrales niet langer uitsluiten!"

Ondertussen is het wel een serieus probleem voor miljoenen burgers en bedrijven. Niet iedereen kan zich een dak vol zonnepanelen of een warmtepomp veroorloven.

Verder bepleit de SGP dat de EU aan Nederland en andere EU-landen de ruimte geeft om de energietransitie op een eigen manier in te vullen. Plannen van de commissie voor hernieuwbare energie en energie efficiëntie kunnen daarbij helpen. "Echter, landen weten zelf het beste welke technieken en opties voor hen het beste werken. Daarom hoeven er op dit punt geen verregaande uitgewerkte dictaten van Brussel te komen, maar moet er voor landen ruimte blijven om hierin zelf keuzes te maken."

Door de hoge prijzen is het nu wel zo dat verduurzamen loont en veel inwoners zijn ermee bezig, hoe er kan worden bespaard op energie. Dat is positief. Openhaardhout is momenteel niet aan te slepen en installatiebedrijven zien de vraag naar duurzame oplossingen zoals warmtepompen en zonnepanelen toenemen. Maar zoals Europees door de SGP aangekaart moet verduurzamen niet leiden tot ongelijkheid onder inwoners. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om over te schakelen naar duurzame oplossingen.

Er gaat veel geld naar kortetermijnoplossingen zoals windmolens en zonnepanelen. Investeren in langetermijnoplossingen is noodzakelijk. Als we onze onafhankelijke positie ten opzichte van wereldmachten willen behouden en als we op de lange duur af willen van het gebruik van vervuilende, beperkt beschikbare fossiele brandstoffen, dan zal er een omschakeling moeten plaatsvinden en dat kan alleen als we bereid zijn om te investeren en te vernieuwen. Het uitsluiten van kernenergie is dan, volgens de SGP, niet verstandig.

Regelmatig vertelt een Puttense politicus in een column wat hem of haar bezighoudt. Deze keer is het de beurt aan Kees de Goffau, raadslid van de SGP. Reageren? Stuur een email naar info@puttensezaken.nl.