Meldpunt voor vermoeden van zorgfraude

Iedereen kan een beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet. Het is belangrijk dat het geld dat hieraan besteed wordt, terechtkomt bij de mensen die dit écht nodig hebben.

Daarom doet de gemeente Putten er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen

Door goed met zorggeld om te gaan, blijft de zorg betaalbaar. Als er sprake is van zorgfraude dan worden gepaste maatregelen genomen.

Vermoeden van zorgfraude?
Meld dit dan via het meldingsformulier. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en beschrijf waarom de situatie niet klopt. Dit kan ook anoniem. Hou er wel rekening mee dat een anonieme melding, door de inhoud, wel te herleiden is. Iedereen die een anonieme melding doorgeeft, ontvangt geen ontvangstbevestiging. Deze ontvangen indieners wel als ze hun mailgegevens invullen. Over het onderzoek wordt vanwege privacy niet gecommuniceerd.

Signalen van zorgfraude
Hoe is zorgfraude te herkennen? Bekijk de volgende voorbeelden:
 • Zorg laten betalen zonder dat er zorg geleverd is.
 • Zorg leveren door ondeskundig personeel.
 • Geld voor meer of andere zorg laten betalen dan geleverd is.
 • Meer zorg aanvragen dan nodig is.
 • Geld voor zorg vragen die al op een andere manier wordt betaald.
 • Zorg blijven leveren (en declareren) terwijl dat niet meer nodig is.
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • Aanleveren van vervalste of verzonnen informatie, onjuiste voorstelling van zaken of DigiD misbruik.
 • De persoon die zorg nodig heeft, maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon woont samen en heeft geen huishoudelijk hulp nodig, besteed het geld aan iets anders dan aan zorg of woont in het buitenland.

Wat gebeurt er met een melding?
De gemeente Putten onderzoekt de mogelijke effecten voor degene die de zorg krijgt en neemt waar mogelijk contact met de melder op. Dit kan niet bij een anonieme melding.

Liever niet online invullen?
Inwoners die het formulier liever niet anoniem in willen vullen kunnen het formulier 'Melding vermoeden zorgfraude' downloaden, uitprinten en invullen. Let op! Inwoners die het formulier naar de gemeente mailen zijn niet anoniem. Voor vragen over het meldingsformulier kunnen belangstellenden contact opnemen met de gemeente Putten via telefoonnummer 0341-359 611.