​Militaire oefening op grondgebied van Putten

Militairen van de Koninklijke Landmacht oefenen volgende week (van maandag 22 tot en met vrijdag 26 november) op het grondgebied van de gemeente Putten.

Het betreft een oefening van de Vaktechnische Opleiding (VTO) en de Officieren Geneeskundige Dienst (OFF GNKD) van het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO).

Deze oefening is een zogenaamde ‘introductieoefening’ die deel uitmaakt van het opleidingstraject. Hierbij staan groepsbinding en het geven van lessen centraal. De eenheid verplaatst zich te voet, per fiets en gemotoriseerd door de gemeente en maakt geen gebruik van vuur voorstellende middelen. Dit gebeurt zowel overdag als ‘s nachts.

De militairen maken in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Als niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt moeten worden, dient de Koninklijke Landmacht vooraf toestemming te vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein (Staatsbosbeheer, Waterschap en anderen).

Is er door de oefening schade ontstaan? Dan kunnen inwoners dit melden bij de gemeente via het Meldpunt. Vermeld de gegevens van de militaire eenheid, zoals: kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. Het meldpunt van de gemeente Putten is te bereieken via telefoonnummer 0341-359 611 of via de website www.putten.nl/melding.