VVD Putten: 'Minachting voor de Puttense kiezers'

VVD Putten is onthutst dat er geen rekening is gehouden met de uitslag van de verkiezingen. Fractievoorzitter Albert de Bruin geeft aan: "Zowel de informateur als de vier betrokken partijen (SGP, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelangen) leggen de verkiezingsuitslag naast zich neer."

De verkenning voor de coalitievorming levert op dat de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Gemeentebelangen samen tot een akkoord proberen te komen

De Bruin vervolgt: "Op 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. In Putten hebben onze dorpsgenoten duidelijk anders en eigentijdser gestemd dan alle andere verkiezingen hiervoor. Uit de verkiezingsuitslag kwamen twee enorme verschuivingen naar voren. De traditionele christelijk georiënteerde partijen verloren hun meerderheid en de VVD heeft, als enige partij, maar liefst drie zetels gewonnen."

"Een poging tot coalitievorming van Wij Putten (grootste partij), de SGP (christelijke identiteit) en de VVD (grootste winnaar) is na 21 bijeenkomsten gestrand. Er was al een coalitieakkoord bereikt, toen de SGP vier dagen later ineens de stekker er uit trok vanwege het ontbreken van chemie", aldus De Bruin. "Een onafhankelijke informateur is aangesteld om op neutrale wijze een advies te geven over een nieuwe coalitiesamenstelling. Dit voorstel ligt er nu en hieruit blijkt dat de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Gemeentebelangen samen tot een akkoord proberen te komen. In de toelichting van de informateur is te lezen dat dit advies niet gebaseerd is op de verkiezingsuitslag." 

"VVD Putten is onthutst dat er geen rekening is gehouden met de uitslag van de verkiezingen. Zowel door de informateur als door de vier betrokken partijen. De coalitie die nu gevormd wordt, kent veertien procent minder draagvlak. De grootste politieke partij (Wij Putten) en de grootse winnaar (VVD) worden nu genegeerd. Kortom, minachting voor de Puttenaren die hebben gestemd. De uitslag is niet leidend, maar verworden tot een optie."

"VVD Putten zal zich de komende raadsperiode onder andere inzetten voor woningbouw, een levendiger dorp, bereikbaarheid, sport, inclusie, cultuur, zorg en veiligheid. Dit om Putten en dus onze 24.000 mede-dorpsgenoten de 21ste eeuw in te leiden", besluit De Bruin.