Minder evenementen door capaciteitsproblemen bij politie

​Door capaciteitsproblemen bij de politie zal de gemeente Putten terughoudend reageren op de aanvraag van nieuwe evenementen.

Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die Hoogendijk van Gemeentebelangen aan het college heeft gesteld.

De vragen gingen over de capaciteit van de politie en boa’s in relatie tot evenementen, zoals Koningsnacht en Koningsdag.

Op de vraag hoe de situatie in Putten is, geeft het college aan: “Een capaciteitsprobleem is ook in Putten aan de orde. Politiecapaciteit is na de vele inzet tijdens de pandemie zeer beperkt. Grotere evenementen, die tijdig zijn aangevraagd en reeds bekend waren, kunnen gewoon doorgaan. Hiervoor heeft regionale afstemming plaatsgevonden en er zijn afspraken over gemaakt. Het zwaartepunt zal liggen op het kunnen laten doorgaan van evenementen op Koningsdag zelf. Wel moet, op voorhand, de openbare orde en veiligheid gegarandeerd kunnen blijven.”

Het college geeft aan wel samen met organisatoren en ondernemers te kijken wat de mogelijkheden zijn om evenementen door te kunnen laten gaan. Maar dat de beslissing over het al dan niet toestaan van een evenement altijd een afweging zal zijn van de handhaafbaarheid van de openbare orde en veiligheid.

Volgens het college zijn er diverse aanvragen voor evenementen binnen gekomen. “Maar gelet op het capaciteitsprobleem zal hier met enige terughoudendheid mee worden omgegaan.”

Hoogendijk vindt dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn vraag welke mogelijkheden er zijn om bij onvoldoende capaciteit van de politie of boa’s toch een vergunning met aanvullende maatregelen te verlenen. “Zo kan een denkrichting zijn om de vergunninghouder te verplichten een bepaald aantal beveiligers aan te stellen. Daardoor kan ervoor gezorgd worden dat de voorschriften die deel uitmaken van de vergunning worden nageleefd. Ik heb deze vragen dan ook meteen weer ingediend. Wel een beetje vervelend, want dat kost weer tijd en koningsnacht komt al aardig dichtbij. Ik hoop niet dat dit een vertragingsactie van het college is.”