Mondkapje voor mensen met een laag inkomen

​De gemeente Putten stelt mondkapjes ter beschikking aan inwoners met een laag inkomen. De inwoners krijgen het mondkapje door de brievenbus. Daarbij zit ook een flyer die duidelijk hoe zij aanspraak kunnen maken op (financiële) ondersteuning in het kader van het minimabeleid.

De mondkapjes zijn gemaakt door een lokale ondernemer die als vluchteling naar Nederland is gekomen.

Uit dankbaarheid wilde hij graag iets terugdoen voor de Puttense gemeenschap.
 
Volwassenen
Voor inwoners die een inkomen hebben dat lager is dan 130 procent van de bijstandsnorm, kent de gemeente zogenaamde ‘minimaregelingen’. Deze regelingen zijn bedoeld om mensen toch mee te kunnen laten doen aan maatschappelijke, sociale, culturele en sportactiviteiten. “Maak hier gebruik van. Of kent u iemand die weinig te besteden heeft? Laat het weten. Zo helpen wij elkaar”, zo stelt Koops, wethouder sociaal domein.
 
Kinderen en jongeren
Ouders die niet in staat zijn om activiteiten voor hun kinderen helemaal zelf te betalen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deze stichtingen zijn actief in veel gemeenten in Nederland, waaronder Putten. Getrainde vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisaties adviseren en bieden hulp. Wethouder Koops geeft aan blij te zijn met deze stichtingen: “Ook in Putten zijn er kinderen die aan de zijlijn staan. Deze stichtingen maken het mogelijk dat zij, net als hun leeftijdsgenoten, toch een fiets kunnen krijgen om op school te komen, hun huiswerk kunnen doen op de computer of op voetbal kunnen.”
 
Drempels wegnemen
Om inwoners te bereiken die nu nog niet in beeld zijn, verspreidt de gemeente de flyer via organisaties als Welzijn Putten, Stimenz, Humanitas en de Voedselbank. De flyer laat zien welke stappen mensen zelf kunnen zetten als zij hulp nodig hebben. “Wij willen drempels wegnemen, zodat mensen geen geld laten liggen”, aldus Koops.