​Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

De gemeenteraadsleden voor de bestuursperiode 2022-2026 zijn beëdigd door burgemeester Lambooij, de voorzitter van de gemeenteraad. Vanavond (woensdag 30 maart) legden de raadsleden de eed of belofte af.

Nieuwe gemeenteraad Putten geïnstalleerd

De nieuwe leden Albert de Bruin (VVD), Jorrit Heinen (VVD), Anja ten Bolscher-Pijffers (VVD) en Saskia de Graaf-Bakker (ChristenUnie) werden door de gemeenteraad welkom geheten. Ewoud ’t Jong (SGP) is ook beëdigd als raadslid. Ondertussen blijft hij aan als wethouder. Deze dubbelfunctie is toegestaan totdat een nieuw college is benoemd.

De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad
Herman Luitjes, Wilma van Voorst-Ruiter, Rien van den Hoek en Joyce Kamphuis vertegenwoordigen Wij Putten de komende vier jaar. Gemeentebelangen wordt vertegenwoordigd door Robin Hoogendijk, Henk Koornneef en Ellis van Dam. Voor de ChristenUnie zullen TeunJan van Ooijen, Erik van Hemel en Saskia de Graaf-Bakker zich de komende jaren inzetten. De SGP wordt vertegenwoordigd door Ewoud 't Jong, Hans ten Klooster en Jan van den Brink. 

Voor het CDA behartigen Wim van de Koot, Gertine Elsenaar en Annemarie Kemp-Van de Brug de belangen en voor nieuwkomer de VVD gaan Albert de Bruin, Jorrit Heinen en Anja ten Bolscher-Pijffers zich inzetten.
Nieuwe gezichten voor de komende periode zijn Anja ten Bolscher-Pijffers, Albert de Bruin, Saskia de Graaf-Bakker en Jorrit Heinen.