Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 17

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 10-04-2022, Wildforsterweg 17 84, het kappen van een boom (kappen), W 22/137.
2. 10-04-2022, Halvinkhuizerweg 10, het maken van een nieuwe inrit (uitweg), W 22/138.
3. 11-04-2022, Husselsesteeg 24A, het bouwen van een nieuwe schuurwoning (bouwen), W 22/139.
4. 12-04-2022, Da Costastraat 109, het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/140.
5. 12-04-2022, Da Costastraat 111, het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/141.
6. 12-04-2022, Bruno Fabriciusstraat 23, het bouwen van een dakkapel (bouwen), W 22/142.
7. 13-04-2022, Klaas Bosstraat 30, het wijzigen van de voorgevel (bouwen), W 22/143.
8. 13-04-2022, Garderenseweg 53, het uitbreiden van de woning met aangebouwd bijgebouw (bouwen), W 22/144.
9. 14-04-2022, Emmalaan 5, het bouwen van een nieuwe woning (bouwen), W 22/145.
10. 14-04-2022, Voorthuizerstraat 145, het plaatsen van 4 safaritenten voor de verhuur (bouwen), W 22/146.
11. 08-04-2022, Hoge Eng West 2, het vervangen van de huidige reclame voor nieuwe reclame (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/147.
12. 15-04-2022, Husselsesteeg 22, het tijdelijk gebruiken van het terrein voormalig camping Hilary voor motorrijden (afwijken bestemmingsplan), W 22/148.
13. 16-04-2022, Ruitenbeek 21 en 25 en Keizerswoert 20, het wijzigen van de bedrijfsvoering en het verhogen van de productiecapaciteit (milieu), W 22/149.
14. 18-04-2022, Burg Roosmale Nepveulaan 14, het kappen van 2 bomen (kappen), W 22/150.
15. 18-04-2022, Mennestraat 49, het maken van een nieuwe inrit en het plaatsen van een draai, harmonica of schuifpoort (bouwen, inrit/uitweg), W 22/151.
16. 19-04-2022, Hoflaan 3 (Schootmanshof), het kappen van 5 bomen (kappen), W 22/152.
17. 19-04-2022, Harderwijkerstraat 14, het tijdelijk gebruiken van een deel van hotel Hof van Putten ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (afwijken bestemmingsplan), W 22/153.
18. 19-04-2022, Huinerenkweg 5 (camping Austerpark), het herbouwen van een werkplaats/opslag op een andere locatie (bouwen), W 22/154.
19. 11-04-2022, Schovenhorsterveldweg 14A, het plaatsen van een mantelzorgwoning (bouwen), W 22/155.
20. 12-04-2022, Krachtighuizerweg 19, het uitbreiden van de zonnenpaneleninstallatie (bouwen), W 22/156.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend:
1. 27-12-2021, Voordijk 3, vervangen nertsenhouderij door legkippen met uitloopweide. Wijziging in aantal rundvee en paarden. Opslag ruwvoer, krachtvoer, vaste mest, drijfmest en dieselolie.
2. 19-01-2022, Bato'sweg 11, voor het toevoegen van een zwembad op recreatieve bestemming.
3. 15-03-2022, Emmalaan 5, voor het realiseren van een GBES.
4. 22-03-2022, Matseweg 7, voor het bouwen van een prefab betonnen mestsilo van 1350 m3.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 28-03-2022, van Oldenbarneveltstraat 111, voor het verwijderen van asbest uit een complex.
2. 05-04-2022, Groot Hellerweg 1, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning.
3. 05-04-2022, P C Hooftstraat 35, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een schoolgebouw.
4. 07-04-2022, Achterstraat 35, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een autoshowroom.
5. 14-04-2022, Verzetslaan 17, voor het verwijderen van asbest uit een school.
6. 14-04-2022, Emmalaan 5, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning.

Tegen een melding activiteitenbesluit of sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 13-04-2022, Waterweg 59, het wijzigen van de loods door het bestaande dak te verwijderen en het ophogen van de bestaande loods (bouwen, afwijken bestemmingsplan, milieu neutrale verandering), W 22/038.
2. 14-04-2022, Beatrixlaan 2A, het vervangen van een bijgebouw en het plaatsen van een carport (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/030.
3. 14-04-2022, Papiermakerstraat 9J, het uitbreiden van een gedeelte van de Escaperoom op de 1e verdieping (afwijken bestemmingsplan), W 22/064.
4. 14-04-2022, Broekermolenweg 1, het plaatsen van een communicatiemast ten behoeve van het mobiele netwerk van KPN (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/076.
5. 20-04-2022, Vanenburgerallee 4A, het tijdelijk realiseren van paddocks en een longeercirkel voor maximaal 10 jaar (bouwen, afwijken bestemmingsplan, aanleg), W 22/048.
6. 20-04-2022, Nieuwe Laaklaan 3, het kappen van een boom (kappen met herplantplicht), W 22/082.
7. 22-04-2022, Beitelweg 9, het vervangen van de schuur, het plaatsen van een overkapping, het legaliseren van een kippenhok en het legaliseren van een vijver (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/093.
8. 22-04-2022, Nijkerkerstraat 12, het plaatsen van een nieuwe overkapping (bouwen), W 22/096.
9. 22-04-2022, Drosteweg 23, het realiseren van een erker voorzien van luifel aan de voorzijde van de woning (bouwen), W 22/113.
10. 22-04-2022, Zuiderzeestraatweg 17, het maken van een uitweg in verband met reconstructie Zuiderzeestraatweg (uitweg), W 22/117.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende beschikking is verzonden:
1. 22-04-2022, Arlersteeg 30, het vervangen van een entree/portaal (bouwen, monument), W 21/478.

Deze beschikking ligt vanaf de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorbereid, kan binnen 6 weken, ingaande de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen die gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikking is gedurende de termijn van terinzagelegging op afspraak in te zien in het gemeentehuis. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (0341) 359 611.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Wij hebben besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met 6 weken te verlengen:
1. 28-01-2022, Julianalaan 31, het bouwen van een nieuwe woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/034.

KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten heeft het voornemen om de volgende gemeentelijke boom te laten kappen. Het betreft een boom waarvoor in de toekomst geen verbetering mogelijk is door wortelopdruk, zowel voor de verharding als voor de groeiplaats:
- Ter hoogte van Haverstraat 51, Linde, 1 boom.

Voor het kappen van deze bomen is geen omgevingsvergunning nodig. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0341) 359 611.