Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 19

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 03-05-2021, Driestweg 14A, het plaatsen van een bijgebouw, W 21/181 04-05-2021,
2. Hoge Eng-West 14 en 18, een uitbreiding van het bedrijfspand, W 21/182 05-05-2021,
3. Calcariaweg 3, het vervangen en verhogen van de kapconstructie van de woning, wijziging gevelafwerking en tijdelijk bewonen bijgebouw, W 21/183. 05-05-2021,
4. Zuiderveldweg 6, het kappen van 15 zieke/dode bomen met herbeplanting, W 21/184. 06-05-2021,
5. Van Haerma de Withstraat 1, het verbreden van een uitrit, W 21/185

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 03-05-2021, Kozakkenweg 15, het kappen van een boom (met herplantplicht), W 21/113.
2. 03-05-2021, Voorthuizerstraat 56, het plaatsen van een erker, W 21/118.
3. 03-05-2021, Klaarwaterboslaan 12, het kappen van een boom (met herplantplicht), W 21/126.
4. 03-05-2021, Nic Beetsstraat 5, het vervangen van de garage (afwijken bestemmingsplan), W 21/127.
5. 03-05-2021, Drieseweg 76, het kappen van 2 bomen (met herplantplicht), W 21/130.
6. 03-05-2021, Oude Nijkerkerweg 39, het legaliseren van een warmtepomp, W 21/133.
7. 03-05-2021, Schovenhorsterveldweg 7 10, het kappen van 3 bomen (met herplantplicht), W 21/135.
8. 03-05-2021, Grieteweg 16, het kappen van 2 bomen (met herplantplicht), W 21/138.
9. 03-05-2021, Voorthuizerstraat 142, het kappen van een boom, W 21/140.
10. 04-05-2021, Keizerswoert 26, het uitbreiden van het bedrijfsgebouw (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/120.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.