Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 23

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 31-05-2021, Oude Nijkerkerweg 12A, het kappen van 2 bomen (kappen), W 21/217.
2. 31-05-2021, Handelsweg 6, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning (W 21/011). Betreft wijziging van de voorgevel van de bedrijfshal (bouwen), W 21/218.
3. 31-05-2021, Krachtighuizerweg 35B, het verbouwen van de woning (bouwen), W 21/219.
4. 31-05-2021, Stationsstraat 16A, het wijzigen van de gevel (bouwen), W 21/220.
5. 31-05-2021, Brinkstraat 85, het bouwen van een nieuwe buitenberging (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/ 221.
6. 02-06-2021, Leembruggerweg 10, het ombouwen van de voormalige varkensstal in 3 vakantieverblijven en een boerderijwinkel (afwijken bestemmingsplan), W 21/222.
7. 03-06-2021, Hoge Engweg 3-1, het bouwen van een woning (bouwen), W 21/223.
8. 03-06-2021, Klaarwaterboslaan 4, het plaatsen van een schutting (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/225.
9. 03-06-2021, Huddingweg 16, het vergroten van de woning met een eetkamer en slaapkamer (bouwen), W 21/226.
10. 04-06-2021, Schovenhorsterveldweg 7-22, het kappen van 12 bomen (kappen), W 21/227.
11. 04-06-2021, Krachtighuizerweg 35, het bouwen van een nieuwe woning (bouwen, uitweg), W 21/228.
12. 05-06-2021, Huinerschoolweg 8, het vergroten van de woning (bouwen), W 21/229.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

RECTIFICATIE

19-05-2021, Mennestraat 51, het tijdelijk gewijzigd gebruiken van een garagebox (afwijken bestemmingsplan) , W 21/204.
Dit moet zijn:
19-05-2021, Mennestraat 5 I, het tijdelijk gewijzigd gebruiken van een garagebox (afwijken bestemmingsplan) , W 21/204.

De aanvragen en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis. Voor een afspraak kunt u bellen via (0341) 359 611. Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend.

INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend:
1. 30-04-2021, Blarinckhorsterweg 7, voor het veranderen van agrarisch bedrijf.
2. 04-05-2021, Knapzaksteeg 15, voor het realiseren van een gesloten aardwarmtesysteem.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 23-03-2021, Gervenseweg 18, voor het verwijderen van asbest en sloop van zomerhuisje.
2. 27-05-2021, Schoolstraat 76, voor het verwijderen van asbest uit schuur.

Tegen een melding activiteitenbesluit of sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 31-05-2021, Korenbloemstraat 16, het bouwen van een carport (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/149
2. 31-05-2021, Harderwijkerstraat 64, het kappen van 3 bomen (kappen), W 21/167.
3. 31-05-2021, Wildforsterweg 17-5, het kappen van 1 boom (kappen, met herplantplicht), W 21/171.
4. 02-06-2021, Drosteweg 2, het bouwen van een woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W/21/132

RECTIFICATIE

31-05-2021, Kiefveldersteeg 4, het vergroten en verbouwen van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/144.
Dit moet zijn:
31-05-2021, Kiefveldersteeg 14, het vergroten en verbouwen van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/144.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN KLOOSTERWEG 1

Van 10 juni tot 22 juli 2021 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Kloosterweg 1. De woonbestemming krijgt de nadere aanduiding "agrarische nevenactiviteit". Ten behoeve van deze nevenactiviteit mag maximaal 650m² van de bebouwing worden gebruikt/nieuwgebouwd.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBG Kloosterweg1-ON01. U kunt ook zoeken op adres. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak digitaal inzien in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met (0341) 359 768. Ook voor eventuele vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan digitaal via info@putten.nl of per post via Postbus 400, 3880 AK Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN NIJKERKERSTRAAT 51

Van 10 juni tot 22 juli 2021 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerstraat 51. De winkelbestemming wordt omgezet naar een bedrijfsbestemming (technische dienstverlening voor de zakelijke markt).

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBG Nijkerkerstr51-ON01. U kunt ook zoeken op adres. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak digitaal inzien in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met (0341) 359 768. Ook voor eventuele vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan digitaal via info@putten.nl of per post via Postbus 400, 3880 AK Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN LARIKSSTRAAT 26-28 EN POSTWEG 25

Van 10 juni tot 22 juli 2021 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Lariksstraat 26-28 en Postweg 25. De bedrijfsbestemming van Postweg 25 wordt omgezet naar een woonbestemming. Het wijzigingsplan maakt ook de bouw van twee nieuwe woningen mogelijk op de percelen naast Lariksstraat 24. In de Inbreidingsnotitie uit 2017 zijn die percelen door de gemeenteraad aangewezen als mogelijke locatie voor twee nieuwbouwwoningen.

Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen. nl, onder nummer NL.IMRO.0273. WPBK
Lariksst26en28-ON01. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u op afspraak digitaal inzien in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met (0341) 359 785. Ook voor eventuele vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van een schriftelijke zienswijze gaat digitaal via info@putten.nl of per post via Postbus 400, 3880 AK Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken